SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

2.1 Opilliset kysymykset ja spiritualiteetti


Tässä osiossa: Yhteinen rukous,Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko. Ihmisen Pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä. Luomakunnan aika. Rukouspäiväjulistus. Ekumeeninen aamurukous. Suomenlahti-vuoden ekumeeninen tapahtuma ja ristisaatto. Pyhiinvaellus Italiaan.


Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko. Ihmisen Pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä. Luomakunnan aika. Rukouspäiväjulistus. Ekumeeninen aamurukous...
Kirkko: yhteistä näkyä kohti Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order- komission Kirkko: yhteistä näkyä kohti -asiakirja (2012) julkistettiin suomeksi neuvoston ja ev.lut kirkkohallitu...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.