SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

2.2 Eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset


Tässä osiossa: Ekumeenien ihmisoikeustyö. Ekumeeninen Vastuuviikko. Monikulttuurisuus. Kirkot, ympäristöhaasteet ja kestävä kehitys. Eettiset kysymykset saattohoidossa.
SEN muodosti foorumin kirkkojen kotimaisen ihmisoikeustyön yhteydenpidolle ja seurasi kristillisten ja muiden uskontoperäisten kansainvälis nonvapauteen ja muihin ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksi...
Teemana oli Väkivallan markkinat: Kulutatko rauhaa? Kampanja tarkasteli luonnonvarojen ja oman kuluttamisemme yhteyttä maailman konflikteihin. Taistelu resursseista voi johtaa konflikteihin, ru...
Kirkot ja siirtolaisuus. SEN liittyi vuonna 2014 Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissioon (Churches’ Commission for Migrants in Europe CCME), kuten myös Suomen ortodoksinen kirkko. Evankelis-luterila...
YK:n yleiskokous on julistanut vuodet 2014–2024 kestävän energian vuosikymmeneksi. SEN seurasi asiaa ekumeenisten ympäristöaloitteiden näkökulmasta, toi niitä jäsenkuntansa tietoon ja edisti niiden...
Vierellä loppuun asti oli teemana seminaarissa 25.3. Tapahtumassa kysyttiin: Mitä on hyvä saattohoito ja miten se toteutuu tämän päivän Suomessa? Hyvää saattohoitoa avattiin psykologisesta, heng...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.