SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

3 Kristillinen kasvatus ja yhteinen todistus

Yhdessä kohti elämää -seminaari aloitettiin rukouspalveluksella Uspenskin katedraalissa.

 

3.1 Kristillinen kasvatus 

Globalisaatio, uskonnot ja osaaminen

Dosentti Jaakko Rusama, dosentti Risto Jukko, metropoliitta Geevarghese Mor Coorilos ja piispa Michael Ipgrave Yhdessä kohti elämää -seminaarissa 16.9.2014Kasvatusasiain jaosto järjesti 25.1. seminaarin Educa-messuilla, joka on valtakunnallinen koulutustapahtuma Helsingin Messukeskuksessa. Tilaisuudessa lähdettiin toteamuksesta, että uskontojen merkitys maailmassa on viime aikoina korostunut ja kysyttiin miten koulu voi antaa nämä valmiudet ja millaisia uskontojen ja katsomusten kohtaamisen taitoja koulun pitäisi antaa vuodelle 2030. Keskustelemassa olivat kansanedustaja, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Lipponen, arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila, FM, luokanlehtori Sirkku Myllyntausta ja fysiikan ja matematiikan lehtori, islamin opettaja Suaad Onniselkä. Keskustelua veti KT Saila Poulter. Tilaisuudessa oli paljon osanottajia, ja vilkkaassa keskustelussa uskonnonopetusta käsiteltiin

myönteisessä hengessä.

                     

Uskonnonopetus

Kasvatusasiain jaosto, toimisto ja hallitus seurasivat aktiivisesti julkista keskustelua koulun uskonnonopetuksesta ja osallistuivat siihen. Ks. tarkemmin: Kasvatusasiain jaosto.

 

Katekumenaatti

SEN seurasi katekumenaattia aikuisia uskoon johdattavana toimintamallina eri kirkoissa. Aikuisten kasteoppilaiden ja muiden opetettavien perehdyttäminen kristinuskoon oli kirkkojen omaa toimintaa, mutta samalla ekumeenisten ja kansainvälisten vaikutteiden tarpeellisuus ja hyödyllisyys olivat havaittavissa.

 

3.2 Yhteinen todistus

 

Lähetyksen teemapäivä

Lähetyksen teemapäivä tarjoaa keskustelufoorumin kristillisen lähetyksen eri toimijoille ja kutsuu arvioimaan lähetyksen tilannetta ja haasteita laajapohjaisesti. Jokavuotinen teemapäivä antaa mahdollisuuden solmia yhteyksiä ja perehtyä kansainvälisen ja kotimaisen ekumenian lähetystä koskevaan keskusteluun.

 

Yhdessä kohti elämää

Kirkkojen Maailmanneuvoston uuden lähetysasiakirjan Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa tiimoilta järjestettiin 16.9. seminaari Uspenskin katedraalin kryptassa. Uuden lähetysasiakirjan mukaan aito kristillinen lähetystyö tapahtuu reuna-alueilta keskukseen. Asiakirjassa otetaan kantaa myös uskontodialogin puolesta ja nähdään se sopusoinnussa evankeliumin julistamisen kanssa. Alustajina ovat mm. piispa Simo Peura, metropoliitta Geevarghese Mor Coorilos, joka on Kirkkojen Maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission puheenjohtaja, Woolwichin piispa Michael Ipgrave Englannin kirkosta, PsM, teol. yo Eeva Eskola, dosentti Risto Jukko ja dosentti Jaakko Rusama. Seminaarissa olivat kattavasti edustettuina luterilaisen kirkon eri lähetysjärjestöt.

 

Seurakuntaistutus

Pääsihteeri osallistui 24.4. Helsingissä toimivien helluntaitaustaisten pastorien tapaamiseen, jonka aiheena oli pääkaupunkiseudulla toimivat uudet church-planting-liikkeet. Alettiin suunnitella keväälle 2015 ekumeenista keskustelua ilmiöstä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.