SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

4 Ekumenia ja uskontodialogi

 

4.1 Kristillinen uskontoteologia. Toimisto seurasi suomalaista ja kansainvälistä keskustelua muiden uskontojen asemasta ja merkityksestä kristillisen uskon ja teologian valossa.

 

4.2 Uskontojen kohtaaminen

SEN osallistui jäsenkirkkojensa valtuuttamana uskontokuntien yhteydenpidon ja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö oli luonteeltaan yhteiskunnallista, suvaitsevaisuutta lisäävää ja yhteiskuntarauhaa rakentavaa. Loppuvuonna tapahtuneet terroriteot Pariisissa korostivat uskontoihin liittyvän tiedon ja kasvatustyön merkitystä

 

4.3 USKOT-foorumi

SEN osallistui uskontokuntien yhteyksiä kehittävän foorumin toimintaan kristittyjen edustajana yhdessä Suomen ev.-lut. kirkon kanssa. Foorumin muut jäsenyhteisöt ovat Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE), Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen Islam-seurakunta.

 

4.4 Kolmen uskonnon johtajien neuvottelut

Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edustavat uskontojohtajat kokoontuivat 12.3. Suomen Islam-seurakunnassa ja 18.8. Helsingin juutalaisessa seurakunnassa. Uskontojohtajat keskustelivat uskontojen näkyvyydestä julkisessa tilassa ja ilmaisivat huolensa uskontolukutaidottomuuden lisääntymisestä ja siitä kuinka ns. uskonnottomuuden avulla halutaan siivota sekä kristillinen perinne että muut uskonnolliset traditiot näkyvistä. Yhteyksiä maan poliittiseen johtoon pidettiin tärkeinä. Uskontojohtajien kokouksiin osallistuvat evankelis-luterilainen ja ortodoksinen arkkipiispa, katolinen piispa sekä Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry:n, Suomen Islamilaisen Neuvoston ja Suomen Islam-seurakunnan (tataariyhteisö) puheenjohtajat; SEN:n pääsihteeri toimi sihteerinä. Yhteisiä neuvotteluja pidetään tavallisesti kahdesti vuodessa eri uskontokuntien vuorotellen isännöiminä.

 

4.5 Uskontojen ja vakaumusten välisen yhteisymmärryksen viikko

Teemaviikkoa vietettiin helmikuun alussa (3.–9.2.) neljättä kertaa. Vuoden 2010 lokakuussa YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittaiseksi maailmanlaajuisen uskontojenvälisen yhteisymmärryksen viikoksi (World Interfaith Harmony Week). Tilaisuuksia oli useilla paikkakunnilla. SEN:n pääsihteeri oli mukana paneelikeskustelussa viikon avajaistilaisuudessa kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä. SEN osallistui myös keskusteluun imaamikoulutuksesta, jonka yhteydessä tuotiin esiin myönteinen kokemus ortodoksisten uskonnonopettajien pätevöitymisestä yliopistokoulutuksen tuloksena. Nuorisojaosto osallistui uskontojen nuorten tapahtumaan. Viikon järjestelyjä Suomessa koordinoi Fokus ry.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.