SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

5 Tiedotus ja julkaisutoiminta

23. tammikuuta julkistettiin Kirkko: yhteistä näkyä kohti -julkaisun suomenkielinen laitos. Kuvassa Sirpa-Maija Vuorinen poistaa uutuuskirjaa peittäneen verhon aplodien saattamana. Kuva: Tomi Karttunen.

 

Julkaisutoiminta tapahtui yhteistyössä kumppanien kanssa. Tukea saatiin erityisesti ev.-lut. kirkon ulkoasiain osastolta ja Päivä Osakeyhtiöltä. Toimisto hoiti ekumeenista viestintää verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa alan ainoana varsinaisena toimijana maassamme. SEN:n julkaisuja -sarjassa ilmestyneiden lisäksi julkaistiin Ekumeenisen rukousviikon ja Ekumeenisen vastuuviikon aineistoa, joista tarkemmin kyseisissä osioissa.

 

Internet

www.ekumenia.fi

www.vastuuviikko.fi

www.nuortenekumenia.fi

 

Sosiaalinen media ja radio

Pastori Marjaana Toiviainen kommentoi dokumenttia.Facebook: Ekumenian ystävät, Ekumenik i Finland, Nuorten ekumeniaa.

Pääsihteeri puhui radioblogin kerran kahdessa viikossa Radio Dein kanavalla.

 

Painotuotteet

Kirkko: Yhteistä näkyä kohti, SEN:n julkaisuja CII, kustantaja: Kirkkohallitus, Ulkoasiain osasto

Toimintakertomus 2013 Verksamhetsberättelse, SEN:n julkaisuja CIII

 

Blogi

Kirkkoherra Arto Penttinen, teologi Pekka Leivo ja pääsihteeri pitivät blogia verkkosivuilla.

 

Kirkko-dokumentin suomentaja Minna Hietamäki keskellä ja toimituskunnan jäsenet Heikki Huttunen ja Tomi Karttunen.Itä-Suomen yliopistossa läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Fides Ostiensis ja ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Pistis hankkivat opiskelijahaalarit yhdessä. SEN tuki hanketta ja näin oikoumene-tunnus tuli haalareihin näkyvälle paikalle.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.