SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

6 Verkostoyhteistyö

 

SEN on assosioituneena jäsenenä (associated council) Kirkkojen Maailmanneuvostossa ja Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiossa. Sillä on edustaja Svenska Bibelsällskapetin johtoelimessä. SEN on jäsenenä Koulutuskeskus Agricolassa, joka on yhteistyökumppanina mm. KetkoTM-koulutuksessa. SEN on perustajajäsen Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi – Religionernas samarbete i Finland RESA-forumet ry:ssä.


Pohjolan ja Baltian ekumeeniset neuvostot. Pohjoismaisen ekumenian yhteydenpito jatkui toista vuotta ilman yhteistä koordinaatiota Ekumenik i Norden -ohjelman päättymisen jälkeen. Norjan, Ruot...
Paikallisekumeeninen foorumi Foorumin teemana oli pyhiinvaellus, ja se toteutettiin Turun keskustan kirkkojen välillä 12.9. Pastori Miika Ahola toimitti rukoushetken ja vaeltajien matkaansiunaa...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.