SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

7 Ekumeeniset huomionosoitukset

Kunniakirjan saajien ja luovuttajien rivistöä Espoon tuomiokirkossa 7.4.2014. Vasemmalta pääsihteeri Heikki Huttunen, kirkkoherra Elias Huurinainen, pastori Teuvo Tikkanen, SEN:n hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen, puheenjohtaja Tuomo Lahtinen, kirkkoherra Lauri Jäntti, SEN:n puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo. Kuva: Eija Harju.

 

7.1 Ekumeeninen teko Tunnustus Ekumeenisesta teosta jaettiin neljättä kertaa. Se annettiin Lapinlahden Yhteyspäivät -tapahtumalle ja sitä järjestäville Lapinlahden ev.-lut. seurakunnalle, Lapinlahden helluntaiseurakunnalle ja Iisalmen ortodoksiselle seurakunnalle. 

 

Kunniakirjat luovutettiin kevätkokouksen yhteydessä Espoon tuomiokirkossa 7.4. Huomionosoituksen perusteluissa todettiin, että Lapinlahden Yhteyspäivät ovat tuoneet yhteen eri traditioita ja teologisia näkemyksiä edustavat seurakunnat. Yhteyspäivät ovat edistäneet kristittyjen keskinäistä kunnioitusta, luottamusta ja yhteistoimintaa. Ne ovat lähentäneet paikallisia seurakuntia ja niiden jäseniä toisiinsa, saaneet kristilliselle uskolle myönteistä julkisuutta ja koonneet vuosittain kasvavan määrän osallistujia. Yhteyspäivät edistävät aitoa kristittyjen yhteyttä samalla paikkakunnalla ja rakentavat maailmanlaajan Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä

 

7.2 Vuoden kristillinen mediateko

Kristillisen medialiiton vuosittainen palkinto myönnettiin vakiintuneen tavan mukaan ekumeenisen rukousviikon päättyessä, apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivänä 25.1. Kristillinen medialiitto antoi vuosittaisen kristillinen mediateko -huomionosoituksensa Kallion ev.-lut. seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalolle. Palkinnon jakamisesta päätti tällä kertaa pastori ja kirjailija Teuvo V. Riikonen. Hän totesi valinnan perusteluissa, että Teemu Laajasalo on mediassa ja median kautta liikutellut suuria massoja. Hän astuu olohuoneisiin television ruudusta niin ajankohtaisohjelmissa kuin tiukoissa keskusteluissakin. Työympäristössään paikallisseurakunnan kirkkoherrana Kallion ja Alppilan kaupunginosissa hän tavoittaa seurakuntansa alueella asuvia monenlaisia ihmisiä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.