SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

8 Jaostot


Seitsemän jaostoa toimi aktiivisesti omien asiantuntija-alueidensa puitteissa.

Eettisten kysymysten jaosto tarjoaa eri kirkkokunnista tuleville kristityille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaikutukseen eettisten kysymysten käsittelemiseksi. Jaosto käsittelee ajankohtaisia...
Kasvatusasiain jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenyhteisöille, tarkkailijakirkoille ja kumppanuusjärjestöille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, jotka liittyvät ekume...
Naisjaosto jatkoi työskentelyään naisten tukemiseksi kirkoissa ja yhteiskunnassa sekä yhteisen kristillisen identiteetin vahvistamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto osallistui aktiivi...
Nuorisojaoston tavoitteena on edistää ekumeenista nuorisotyötä, koulutusta ja kasvatusta Suomessa sekä tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen ekumeeniseen t...
Opillisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen opillisten kysymysten edistämiseksi. Jaoston tehtävänä on auttaa kirkkoja j...
Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle sekä eri kirkoissa ja yhteisöissä toimiville kristityille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen paikallisen ekumenian edistämiseksi. Pu...
Sektionen har under året erbjudit ERF:s svenskspråkiga medlemmar, observatörer och partnerorganisationer möjlighet till fördjupad interaktion, samt informerat om och stöttat lokal ekumenik. ”Her...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.