SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

8.1 Eettisten kysymysten jaosto

 

Eettisten kysymysten jaosto tarjoaa eri kirkkokunnista tuleville kristityille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaikutukseen eettisten kysymysten käsittelemiseksi. Jaosto käsittelee ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ekumeenisesta näkökulmasta.

 

Puheenjohtajana toimi Risto Pontela (ev.lut) ja varapuheenjohtajana Liisa-Maria Voipio-Pulkki (ev.lut). Sihteerin tehtävistä vastasi Suvi Korhonen (ev.-lut.). Jaosto kokoontui 6 kertaa.

 

Saattohoitoa käsiteltiin Vierellä loppuun asti -seminaarissa 25.3. Uspenskin katedraalin kryptassa. Tapahtuma toteutettiin kutsuperiaatteella ammattihenkilöille ja kirkkokuntien edustajille. Liisa-Maria Voipio-Pulkki nosti avaussanoissaan esille saattohoidon ajankohtaisia kysymyksiä: Mitä on hyvä saattohoito ja miten se toteutuu tämän päivän Suomessa? Hyvää saattohoitoa avattiin psykologisesta, hengellisestä, sielunhoidollisesta ja lääketieteellisestä näkökulmasta. Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus, sairaalapastori Virpi Sipola (ev.-lut.), isä Teo Merras (ort.) ja ylilääkäri Tiina Tasmuth käyttivät puheenvuorot.

 

Hengellisyyden huomioimista saattohoidossa pohdittiin. Potilaiden ja omaisten kohtaamisesta puhui vastaava lääkäri Markus Partanen. Katolisen näkökulman toi isä Raimo Goyorrola ja adventtikirkon hengellisyydestä saattohoidossa puhui Ansku Jaakkola.

 

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE:n antama saattohoidon suositus olivat esillä. Aihetta valotti ETENE:n pääsihteeri, dosentti Ritva Halila. Puheenjohtaja Risto Pontela käsitteli 2000-luvun eettisiä haasteita ja jäsen Minna Rasku esitteli jaoston tekemää kartoitusta saattohoidon käytännöistä eri kirkkokunnissa.

 

Puheenvuoroissa tuli esille, että monissa SEN:n jäsen- ja tarkkailijakirkoissa maallikkojäsenet hoitavat myös sielunhoidollisia tehtäviä ja vierailevat esimerkiksi saattohoidossa olevien seurakuntalaisten luona. Heillä ei ole virka-asemaa tai vastaavaa statusta, ja hoitopaikkojen henkilökunta voi kieltää heidän vierailunsa. Tämä on ymmärrettävää tietosuojan, potilaiden yksityisyyden ja potilasturvallisuuden näkökulmasta, mutta sen johdosta voi potilas jäädä ilman toivomaansa yhteyttä kotikirkkoonsa ja seurakuntaansa. Keskustelun tuloksena jaosto jätti syksyllä aloitteen SEN:n hallitukselle vapaaehtoisten roolin selvittämiseksi sairaalasielunhoidossa.

 

Syyskaudella käynnistettiin uuden teeman työstäminen, jonka pohjana oli ajatus yhteistyöseminaarista kasvatusasiain jaoston kanssa. Teemasta käytiin aktiivista keskustelua ja aihe suunnattiin uskonnon ja väkivallan suhteesta nouseviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.