SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

8.2 Kasvatusasiain jaosto

Jaoston perinteinen Lucia-juhla Helsingin ortodoksisen seurakunnan pappilatalon kotikirkossa.

 

Kasvatusasiain jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenyhteisöille, tarkkailijakirkoille ja kumppanuusjärjestöille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, jotka liittyvät ekumeeniseen kasvatukseen. Tavoitteena on edistää kasvatusta ekumeenisuuteen keskinäisen kunnioituksen ja tiedon lisäämiseksi kaikissa ikäryhmissä.

 

Puheenjohtajana toimi Jyri Komulainen (ev.-lut.), varapuheenjohtajana Sirpa Okulov (ort.) sekä sihteerinä Marianne Kantonen (ort.). Kokouksia pidettiin kahdeksan: viisi kevätkaudella ja kolme syksyllä.

 

Peruskoulun ja lukion uskonnonopetuksen sekä myös jäsenyhteisöjen ja yhteiskunnan antaman muun uskontokasvatuksen toteutumisen seuraamista jatkettiin. Lukiokoulutuksen virkamiestyönä laadittavan opetussuunnitelman valmistumista on seurattu. Lukion opintoihin jää kaksi pakollista uskonnon kurssia sekä neljä valinnaista kurssia. Jaosto osallistui SEN:n hallituksen antaman lausunnon valmisteluihin.

 

Euroopan Neuvosto on havahtunut siihen, että uskontojen ymmärtämiseen liittyvä tieto on tärkeää ja se on merkittävä työväline konfliktien kohtaamisessa. Suomessa median mielipidemaailmassa dynaamiset tahot ovat saaneet yhä näkyvämmin esille pienryhmäisten uskontojen opetukseen liittyviä ongelmia ja esittävät ratkaisuna kaikille yhteistä oppiainetta.  Jaostoa huolestutti erityisesti Kulosaaren yhteiskoulun toteuttama malli katsomusaineiden opetuksesta. Tilanteen kehittymistä seurattiin tiiviisti ja asiaa on kommentoitu.

Johdonmukaisesti on korostettu oman uskonnon mallin etuja ja kehitysmahdollisuuksia. Ekumeeniselta kannalta erityisesti vähemmistöjen asema on huomioitava, sillä nykyinen malli edistää nimenomaan uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista. Oman uskonnon opetuksen merkitys maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta on myös otettava huomioon.

 

Toiminnalla on pyritty vaikuttamaan positiivisesti uskonnonopetuksen aseman ja katsomusaineiden opetuksen puolesta. Jaoston asiantuntemus on näkynyt mm. SEN:n lausuntojen laatimisessa. KAJ:n jäsenet ovat monella tapaa korkeatasoisia asiantuntijoita, jotka ovat hyvin verkottuneita niin omaan yhteisöönsä kuin yhteiskuntaan yleensäkin. Työskentely uskonnon opetusasioissa on ylittänyt perinteisen ekumenian rajat.

 

Jaosto tuotti Opetusalan valtakunnalliseen koulutustapahtumaan Educaan paneelin Globalisaatio, uskonnot ja osaaminen 2030, joka pidettiin 25.1. Paneelin puheenjohtajana toimi KT Saila Poulter ja keskustelemassa olivat kansanedustaja Päivi Lipponen, professori Jaakko Hämeen-Anttila, FM Sirkku Myllyntausta ja FM Suaad Onniselkä. Paneeli oli menestys, sali täynnä myönteistä yleisöä. Oli arvokasta päästä esille tämän tason tapahtumassa. Myös Educan Uskonnot Suomessa -osastolla oltiin mukana.

 

Lucian-päivän tilaisuus järjestettiin 12.12. yhteistyökumppaneille ja ystäville Suomen ortodoksisen kirkon residenssissä Helsingissä KP arkkipiispa Leon vieraana. Aluksi toimitettiin ekumeeninen hartaus Pyhien apostoli Jaakobin, Herran veljen ja suurmarttyyri Katariinan kirkossa. Helsingin Steiner-koulua edustaneella Lucia-neidolla ja hänen seurueellaan oli perinteiseen tapaan kumppanuusjärjestö World Visionin keräyslippaat. Juhlava miljöö tarjosi arvokkaat puitteet runsaalle vierasjoukolle, joka sai nauttia onnistuneesta, iloisesta tilaisuudesta.



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.