SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

8.3 Naisjaosto

NEKK kokoontui Helsingissä ja 22.10. oli keskustelutilaisuus piispa Irja Askolan luona. Piispan lisäksi kuvassa: Inger Lise Olsen, Synnöve Hinnaland Stendal, Petra Jonson, Kirstin Almås, Sigrun Óskarsdóttir, Eija Kemppi ja Halla Jónsdóttir.Nordikt Forumissa Malmössä piispojen paneelissa 13.6. keskusteli neljä pohjoismaista naispiispaa. Oikealta: Tine Lindhard Tanskasta, Solveig Fiske Norjasta, Tuulikki Koivunen Bylund Ruotsista, Irja Askola Suomesta. Puheenjohtajana toimi Lisbeth Gustafsson.

 

Naisjaosto jatkoi työskentelyään naisten tukemiseksi kirkoissa ja yhteiskunnassa sekä yhteisen kristillisen identiteetin vahvistamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto osallistui aktiivisesti sekä kotimaiseen että ulkomaiseen keskusteluun naiskysymyksistä myös uskontojen välisissä yhteyksissä ja rohkaisi jäsen-, tarkkailija- ja kumppanuusyhteisöjen naisia aktiiviseen ekumeeniseen toimintaan.

 

Puheenjohtajana toimi Soili Juntumaa (Sinapinsiemen; ev.-lut.), sihteerinä Eija Kemppi,

(ev.lut). Jaosto kokoontui taustayhteisöjensä toimipaikoissa viisi kertaa. Helsingin Pelastusarmeijan Kallion toimipisteessä saatiin tietoisku Pelastusarmeijan sosiaalisesta työstä. Jaostolla oli myös tilaisuus tutustua Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkohallituksen uuteen Kirkon taloon Eteläranta 8:ssa.

 

Norjalaisten ja islantilaisten naisten kehittämästä Women Empowerment -koulutuksesta järjestettiin pilottikurssi Helsingissä 15.3. ja siitä saatiin myönteistä palautetta. Aineiston on suomentanut Eija Kemppi ja sen suomenkielisenä nimenä on Naisenergiaa. Koulutuksen järjestäminen aloitetaan 2015.

 

Uskontodialogityöryhmän (Eija Kemppi, Katri Tenhunen, Milena Parland, Riitta Latvio, Raili Lehtinen) organisoima vierailu Helsingin synagogaan oli 15.5. Oppaana toimi Juutalaisen seurakunnan tiedottaja Harriet Haras. Juutalaisen naisjärjestön sosiaalisesta toiminnasta kertoi Boel Dondysh. Synagogavierailun yhteydessä syntyi ajatus, että järjestetään uskontojen välinen ruoka-aiheinen tapahtuma.

 

Nordiskt Forum Malmössä 12. – 15.6. – teemana New Actions on Women’s Rights – kokosi noin 20 000 osanottajaa 35 maasta. Jaostoa edusti NEKK-yhteyshenkilö Eija Kemppi. NEKK (Nordisk ekumenisk kvinnokommitté) oli järjestänyt foorumiin kirkkojen ohjelmaa. Osuudet koostuivat ekumeenisista ja uskontojen välisistä keskusteluista, paneeleista ja ekumeenisesta jumalanpalveluksesta. Pohjoismaisten naispiispojen paneeli saavutti suuren suosion. Suomesta keskustelijana oli piispa Irja Askola. Piispat muun muassa kertoivat, miten naisten piispuus on muuttanut pohjoismaiden luterilaisia kirkkoja.

 

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) kansallisena foorumina eli jäsenjärjestönä on jaostolla kansallisen toimijan velvoitteet ja oikeudet, joista yksi on joka neljäs vuosi pidettävä yleiskokous. Outi Piiroinen-Backman ja Marjut Mulari nuorisojaostosta osallistuivat Tinoksella Kreikassa 4.–10.8. järjestettyyn yleiskokoukseen, jossa oli 130 osanottajaa 28 Euroopan maasta. Teemana oli Vaimosta syntynyt (Gal. 4:4). Julkilausuma on luettavissa SEN:n verkkosivuilla ja siellä on myös Outi Piiroinen-Backmanin informatiivinen kokousraportti.

 

Naiset tunturissa -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä NNKY-liiton kanssa 25.–30.8. Tunturikeimiöllä Muoniossa. Osanottajia oli 35 henkeä. Tapahtuman ohjaajina olivat Riitta Räntilä NNKY-liitosta ja Soili Juntumaa jaostosta. Päivittäiset hartaudet, vaellukset tunturissa, tutustumiset Jerisjärven kylän elämään ja hiljaisuuden viljelyyn perehtyminen siivittivät miellyttävää tunturitapahtumaa. 

 

Hengen voima, laulun voima, naisen voima oli teemana Tallinnassa 18.–19.10. järjestetyssä seminaarissa, jossa perehdyttiin kirkolliseen lauluperinteeseen nimenomaan naisten välittämänä. Samalla luotiin yhteys Viron ja Suomen kirkkojen naisten välille myös Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foorumin työmuotona. Seminaari onnistui erinomaisesti. Osallistujia oli Suomesta 22, Virosta 20 sekä Ruotsista 2. Kuusi kirkkokuntaa oli edustettuna.

 

NEKK piti syksyn kokouksensa Helsingissä 22.–24.10. ev.-lut. kirkon, NNKY-liiton ja naisjaoston emännöimänä. Eija Kemppi osallistui jaoston edustajana ja Sirpa-Maija Vuorinen ev.-lut. kirkon edustajana. Kokouksessa mm. sovittiin, että Nordisk ekumenisk kvinnokonferens järjestetään Islannin Hólarissa 10.–14.8.2016, teemana Ekumeniska kvinnor som brobyggare.

 

Vuoden toimintaa sävytti myös 20.–24.5.2015 järjestettävä Itämeren maiden

seminaari In Deeper Waters, jonka suunnitteluryhmässä ovat Outi Piiroinen-Backman, Soili Juntumaa, Eija Kemppi ja Arja Sigfrids. Seminaari on osa naisjaoston EFECW-yhteistyötä. Se järjestetään Espoon seurakuntien toimintakeskus Hvittorpissa. Seminaariin kutsutaan kaksi edustajaa kustakin Itämeren rantavaltiosta eli Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Saksasta, Suomesta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Virosta jaVenäjältä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.