SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

8.4 Nuorisojaosto

Nuorisojaoston puheenjohtajia kolmelta vuosikymmeneltä Turun arkkipiispantalossa 16.10.2014. Vasemmalta Henri Järvinen, Mika K.T. Pajunen, Miika Ahola, Marjut Mulari, Sami Lehto ja Soile Salorinne.

 

Nuorisojaoston tavoitteena on edistää ekumeenista nuorisotyötä, koulutusta ja kasvatusta Suomessa sekä tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen ekumeeniseen toimintaan. Puheenjohtajana toimi Marjut Mulari (ev.-lut.), varapuheenjohtajan Sami Lehto (vap.) ja sihteerinä Henri Järvinen (ev.-lut.). Uskontodialogisihteerinä toimi Kalle Kuusniemi (ev.lut). Helsingin koulutussihteereitä olivat Laura Tiitu (ev.-lut.) ja Virpi Paulanto (ev.-lut.). Joensuun koulutussihteereinä: Tiina Kinnunen (ev.-lut.), Annamari Muikku (ort.) kevätkaudella sekä Noora Mattila (ev.-lut.) ja Jenni Tabell (ev.-lut.) syyskaudella. Kv-asioiden sihteereinä toimivat Artturi Hirvonen (ort.) ja Virpi Paulanto. Tiedottajina toimivat Mirta Martin (ev.-lut.) ja Annariina Hakala (kat.).  Kahdeksan kokousta pidettiin.

 

Ketko™

Ketko on kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma, jolla on rekisteröidyn tavaramerkin asema. Kurssi järjestettiin Helsingissä ja Joensuussa. Helsingin-kurssi järjestettiin yhteistyössä Koulutuskeskus Agricolan ja Joensuun-kurssi Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) ja Ortodoksisen Opiskelijaliiton (OOL) kanssa. Kurssin suorittamisesta saa opintopisteitä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen teologisissa tiedekunnissa ja Diakonia-ammattikorkeakouluissa.

 

Ketko tarjoaa hyvän tiedollisen ja kokemuksellisen pohjan ja valmentaa nuoria aktiivisiksi ekumeenisiksi toimijoiksi. Kurssilla tutustutaan eri kirkkojen ja yhteisöjen elämään teoriassa ja käytännössä, perehdytään ekumeeniseen liikkeeseen, kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksiin, kristillisyyteen ja ajankohtaisiin kysymyksiin laajasti monesta eri näkökulmasta. Ketko-kurssin kesto on neljä viikonloppua yhden lukuvuoden aikana. Keväällä päättyneelle kurssille osallistui Helsingissä 7 ja Joensuussa 5 henkilöä. Helsingissä aloitti syksyllä 9 kurssilaista ja Joensuussa 12.

 

Toukokuussa Ketko-koulutukselle palkattiin koordinaattoriksi teol. yo. Annamari Muikku. Tehtävänä on edistää yhteistyötä eri Ketko-kurssien välillä sekä toimia sisältöjen kehittämiseksi ja päivittämiseksi.

 

Kansainväliset yhteydet

Jaosto on yksi Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston (Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE) aktiivisimmista jäsenistä. Kansainvälisten asioiden sihteeri huolehti EYCE:n tapahtumien esittelystä jaoston verkkosivuilla sekä Facebookissa. EYCE:n hallituksessa edustajana oli Sini Tyvi (ev.-lut.) Nuoriojaosto rekisteröityi EYCE:n kumppanuusjärjestöksi Erasmus+-järjestelmään. Teemoina EYCE:n tapahtumissa olivat rauha, ihmisoikeudet sekä ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuus.

 

Kalle Kuusniemi osallistui jaoston edustajana Euroopan kirkkojen konferenssin kurssille Youth Employment in Europe – a Challenge for the Churches, Brysselissä 24.–26.3. Virpi Paulanto osallistui jaoston edustajana Yad Vashemin Holokausti-konferenssiin Jerusalemissa 7.–10.7. Marjut Mulari osallistui jaoston edustajana Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin yleiskokoukseen Tinoksella Kreikassa 4.–10.8.

 

EYCE:n vuoden 2015 Espoossa pidettävää yleiskokousta valmisteltiin samoin kuin kokouksen yhteydessä järjestettävää nuorten ekumeenista tapahtumaa yhteistyössä Helsingin seurakuntien (luterilainen ja ortodoksinen) nuorisotyön kanssa.

 

Viron Ekumeeniseen Nuorisoneuvostoon (EKNN) pidettiin yhteyttä ja Ketko-koulutuksen ja ekumeenisen toiminnan edistämisestä on käyty alustavia keskusteluja yhteistyön käynnistämiseksi European Fellowship of Christian Youthin kanssa Baltiassa. World Student Christian Federationin pääsihteeri tavattiin hänen Suomen vierailullaan.

 

Ekumeenista opiskelijoiden opintomatkaa Venäjälle lokakuussa 2015 valmisteltiin. Kv-sihteeri Virpi Paulanto ja pääsihteeri Heikki Huttunen vierailivat Pietarissa 13.–14.11. valmistelujen merkeissä. He tapasivat keskeisten yhteistyökumppanien edustajia. Kirkko toivon merkkinä -seminaarimatka on tarkoitus järjestää Pietarissa 1.–4.10.2015 yhteistyössä Pietarin Kristillisen Yliopiston, Inkerin kirkon Pyhän Marian seurakunnan, Feodorovskyn ortodoksisen seurakunnan ja Pietarin ortodoksisen kirkon hiippakunnan kanssa.

 

Kansainvälisten asioiden sihteerit ovat osallistuneet ev.-lut. kirkon kasvatuksen kansainvälisen toiminnan yhteistyöryhmän toimintaan. Jaoston edustajat kutsuttiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Reformaation 2017 juhlavuoden valmistelutoimikuntiin.

 

Nuorten uskontodialogi

Uskontodialogisihteeri edustaa nuorisojaoston kautta kristittyjä nuoria uskontodialogiverkostoissa ja ideoi tapahtumia muihin uskontokuntiin kuuluvien nuorten kanssa uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseksi, ennakkoluulojen vähentämiseksi ja rauhan rakentamiseksi. Jaosto on mukana tärkeimmissä nuorten uskontodialogiverkostoissa.

 

Nuorten uskontodialogiryhmä, jossa jaoston lisäksi edustettuina olivat SKY, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Muslimiliitto sekä Suomen Bahá`í yhteisö, jatkoi säännöllisiä tapaamisiaan.

 

FOKUS ry:n järjestämään Kulttuurien juhla ja katsomusten tori -tapahtumaan osallistuttiin 7.2. esittelemällä ekumeenista toimintaa. Tapahtumapaikkana oli nuorten toimintakeskus HAPPI Helsingissä.

Maailma kylässä -festivaalilla toukokuussa oltiin mukana Uskontojen kylässä, joka järjestettiin toista kertaa tapahtuman historiassa. Uskontojen teemakylässä kristityt, muslimit, bahá’ít sekä uskontodialogitoimijat kohtasivat dialogin ja rauhan rakentamisen hengessä. Jaostolla oli tapahtumassa SEN:n teltta.

 

Vastuujärjestäjänä ja kylän toiminnan koordinaattorina toimi uskontodialogisihteeri. Teltassa jaettiin tietoa ekumeniasta ja SEN:n toiminnasta. Viikonlopun aikana SEN:n teltalla kävi n. 450 henkilöä. Uskontojen teltalla vietettiin eri uskontojen mukaisia rukoushetkiä sekä käytiin keskustelua eri katsomusten edustajien välillä ja kuultiin eri uskontojen tekstejä ja näkemyksiä ystävyydestä, rauhasta ja kestävästä elämäntavasta.

 

Tiedotus

Jaostossa laadittiin tiedotussuunnitelma ja sitä sovellettiin tiedotustoiminnassa. Toiminnasta tiedotettiin verkkosivuilla www.nuortenekumenia.fi. Tärkeänä tiedotuskanavana toimi myös Nuorten ekumeniaa -Facebook-sivu. Tiedotus oli aktiivista sekä suomen että ruotsin kielellä. Tiedottaminen keskittyi pääsääntöisesti Helsingin ja Turun ekumeenisiin tapahtumiin.

 

Muu toiminta

Vuonna 2013 aloitettu Viisitoista vuotiaat kirkoissa -projekti, jossa on tavoitteena koota toimijoita eri kirkoista, jotka järjestävät rippikoulu- tai muuta kasteopetusta viisitoistavuotiaille jäsenilleen. Projektissa on perustettu Facebook-ryhmä, jossa vastuuhenkilöt keskustelevat ja jakavat tietoa.

 

Ekumeenisella vastuuviikolla osallistuttiin opiskelijoiden kaupunkisuunnistukseen yhteistyössä Helsingin paikallisseurakuntien kanssa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.