SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

8.5 Opillisten kysymysten jaosto

Kirkko-dokumentin suomenkielisen laitoksen toimituskunta. Heikki Huttunen, Minna Hietamäki (suomentaja) ja Tomi Karttunen.Pohjoismainen Faith and Order -verkosto kokoontui Helsingissä 2.-3.10.

 

Opillisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen opillisten kysymysten edistämiseksi. Jaoston tehtävänä on auttaa kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä tuntemaan toisiaan, edistää niiden ykseyttä ja poistaa keskinäisiä harhaluuloja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto seuraa kotimaista ja ulkomaista ekumeenista keskustelua ja erityisesti Faith and Order -komission toimintaa sekä järjestää ekumeenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista opillisista kysymyksistä.

 

Puheenjohtajana toimi Minna Hietamäki (ev.-lut.), varapuheenjohtajana Eeva Raunistola-Juutinen (ort.) ja sihteerinä Arto Nuutinen (ev.-lut.).

 

Neljä kokoontumista pidettiin. Ensimmäisessä kokouksessa 5.2. Helsingissä (Kansan Raamattuseura emännöi) keskusteltiin avioliitto-teemasta eri kristillisten kirkkojen näkökulmasta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan aiheesta olisi pidetty avoin seminaari syyskaudella, mutta tämä tapahtuma peruuntui aikataulusyistä.

 

KMN:n Kirkko-asiakirjaan syvennyttiin 8.5. NNKY-liitto emännöi kokousta. Tarkoitus on valmistella lausuntoluonnos asiakirjasta. Lausunto lähetetään KMN:lle vuoden 2015 loppuun mennessä. Tehtiin vuoden 2015 toimintasuunnittelu.

 

Syksyn ensimmäinen kokous pidettiin pohjoismaisen Faith and Order -verkoston tapaamisen yhteydessä Helsingissä 2.–3.10. Tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja ja keskusteltiin Pohjoismaiden kirkollisesta tilanteesta ja kirkko-dokumentin vastaanotosta. Kansainvälisenä vieraana oli KMN:n Faith and Order -komission johtaja John Gibaut, joka puhui muun muassa siitä, miten Faith and Order -työ voi tukea kirkkojen uudistumista. Syksyyn suunniteltu seminaari peruttiin Faith and Order -tapaamisen johdosta.

 

Joulukuulle oli suunniteltu työskentelyretriitti Uuden-Valamon luostariin. Tapaamispaikka jouduttiin kuitenkin vaihtamaan, sillä monet jaoston jäsenet kokivat etteivät pysty irrottautumaan arkityöstään kahden päivän työpajaa varten. Kokouksessa 5.12. Helsingissä jatkettiin keskustelua Kirkko-dokumentin teemoista. Sovittiin myös suuntaviivat ja aikataulu SEN:n lausunnon eteenpäin työstämiseksi 2015.

 

Vuoden aikana kirkkojen ja yhteisöjen edustajissa tapahtui paljon muutoksia. Vaihtuvuus on sekä mahdollisuus uusien toimintatapojen kehittämiseen että haaste toiminnan jatkuvuudelle. Muutokset edustajissa näkyivät muun muassa siinä, etteivät nykyiset edustajat pystyneetkään toteuttamaan kaikkia aikaisemman jaoston tekemiä suunnitelmia. Tämä heijastuu esimerkiksi siinä, ettei yhtään jaoston kokousta päästy pitämään pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Isompia hankkeita, kuten esimerkiksi luonnosta SEN:n lausunnoksi KMN:n kirkko-dokumentista saatiin kuitenkin vietyä eteenpäin. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.