SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

8.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik

 

Sektionen har under året erbjudit ERF:s svenskspråkiga medlemmar, observatörer och partnerorganisationer möjlighet till fördjupad interaktion, samt informerat om och stöttat lokal ekumenik. ”Herrens nåd är det att det inte är slut med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja stor är din trofasthet.” (Klagovisorna 3: 22-23)

 

Som ordförande fungerade Henrik Nymalm (Missionskyrkan i Finland) och som sekreterare Monica Lundgren (Metodistkyrkan).

 

Sektionen medverkade i en bred ekumenisk samling hos biskop Björn Vikström 17 maj då flera viktiga teman togs fram. Bland dem synen på äktenskap, erfarenheter av övergrepp i kyrkans mitt, visioner kring hur uppmärksamma 500 årsjubileet av reformationen 2017, samt en hoppets dimension på andlighet och religion. Bl.a. pastor Jan Edström och biskop Björn Vikström talade om Äktenskap, vigselrätt, stöd åt makar från ett frikyrkligt och lutherskt perspektiv.

 

Maria Sten deltog och medverkade i Nordiskt forum i Malmö 12–15 juni. Nordisk ekumenisk kvinnokommitté hade organiserat välbesökt kyrkligt program till forumet. I seminariet Våld och övergrepp i kyrkan var Maria Sten en av nordiska panellister och hon medverkade också i den ekumeniska gudstjänsten.

 

En satsning kring tro och kultur ledde till en ekumenisk kvällsgudstjänst i Johanneskyrkan 24 oktober i samband med Helsingfors bokmässa. Där predikade författaren, litteraturkritikern och samhällspåverkaren Maria Küchen om inställningen till ”den andre” och uppdraget att tala ut oberoende av motstånd (Text ur profeten Hesekiel). Arrangörer var Sektionen, Johannes församling, Betelförsamlingen. Ekumeniska ansvarsveckan och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA).

 

Dessutom samverkade sektionen med KSCA i ett samtal på bokmässan i Helsingfors 25.10 då Maria Küchen och Jan Edström samtalade med Agneta Ara om hur man kan tala om det goda utan att det blir banalt.  

 

I verksamheten lyfte vi fram ett flertal årliga ekumeniska evenemang såsom den Ekumeniska böneveckan, Världsböndagen och den Ekumeniska ansvarsveckan samt Ekumeniska rådet i Finlands vår- höstmöten. Därutöver också ERf:s olika seminarier, bland dem ett seminarium i Uspenskijkatedralen om Kyrkornas Världsråds färskaste missionsdokument.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.