SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2015

Ortodoksisilla kirkkopäivillä Lappeenrannassa Samuel Hytti, Laura Hytti ja Anna hyvärinen peukuttavat ekkumenialle.

Monet Euroopan muutokset vaikuttivat kuluneen vuoden ekumeeniseen toimintaan. Yhteisen Eurooppamme perusarvoja – ihmisarvoa, tasaveroisuutta ja vapaata liikkuvuutta – pakotettiin pohtimaan uudelleen. Terrorihyökkäykset ja pakolaistilanne nousivat uutisoinnin keskiöön. Sosiaalinen media ym. tekijät nostivat myös kärjistettyjä näkemyksiä julkisuuteen. Meillä Suomessakin kuuli sanottavan, että rasismi on tullut salonkikelpoiseksi. Tämä asiakokonaisuus on laajeneva haaste kirkoille. Uskontomaantiede muuttuu kehityskulkujen osana, mutta uskonnon merkitys ei vähene vaan lisääntyy. 

 

Ekumeenisen vastuuviikon vuositeemana oli Ylitä raja! Kampanja-aineisto ilmestyi juuri Euroopan pakolaistilanteen kärjistymisen kynnyksellä. Meitä kehotettiin ylittämään oman elämämme rajoja ja auttamaan lähimmäisiämme. Vastuuviikon pakolaistaustaiset lähettiläät kiersivät eri tapahtumissa kohtaamassa ihmisiä seurakunnissa ja tapahtumissa. Aineistosta otettiin lisäpainos, ja lähettiläät urakoivat suosittuja vierailuja pitkin syksyä joulukuulle asti.

 

Pariisin ilmastokokouksen valmistelu sysäsi kristityt kaduille ja tienvierille. Ekumeenisen ympäristöajattelun hengessä totetutettiin useita tapahtumia Pyhiinvaellus Pariisiin -teemalla. Erityisen merkittävää oli, että pyhiinvaellukset /ristisaatot Sonkaja-Ilomantsi, Obinitsa-Vastseliina ja Uzhgorod-Grabarka muodostivat kokonaisuuden kristinuskon Itä-Länsi-rajalla, joka niissä ylitettiin.

 

Liikkeellä oltiin myös kun yhdessä USKOT-foorumin kanssa julkistettiin julkilausuma eduskuntavaaleja varten. Uskontojen ystävyyskävely sai osakseen suuren mediahuomioin ja näin aloitettiin maassamme uusi yhteinen tapa toimia globaalin hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Uskonnonvapaus julkisessa laitoksessa oli teemana syyskokouseminaarissa Porissa. Uskonnon näkyvyys julkisella paikalla ja uskonto ihmisoikeutena sävytti kiintoisan seminaarin keskustelua. Syyskokous päättyi yhteiseen kirkkokävelyyn porilaisessa hengessä. Kokouksesta lähti myös viesti: Ihmisarvolla ei ole hintalappua.

 

Ihmisoikeus- ja uskonnonvapaushankkeen alulle saaminen oli monen vuoden työ, joka lähti liikkeelle pohdinnasta, mikä on ekumenian rooli tulevaisuuden Suomessa ja SEN:n ydinpalvelua jäsenistölleen. Siinä yhdistyvät jäsenkirkkojen tarve, kumppanuusjärjestöjen toimintakulttuuri, Vastuuviikon piirissä syntynyt verkosto ja tarve kartuttaa viranomaisten asiantuntemusta.

 

Maamme hallituksen kehitysapuvarojen budjettileikkaukset aiheuttivat myös Ekumeeniselle vastuuviikolle tuen menetyksen niin kuin monelle muullekin kehitysyhteistyötä tekevälle toimijalle. Syyskuun alussa maamme kirkonjohtajat vetosivat kehitysyhteistyön puolesta muistuttaen, että kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen tekemä kehitysyhteistyö on vaikuttavaa, koska se tavoittaa kaikkein haavoittuvimpia ihmisryhmiä.

 

Katolisen kirkon Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston johtajan kardinaali Kurt Kochin Suomen-vierailu toteutettiin SEN:n kevätkokouksen yhteydessä. Kardinaali piti kevätkokouksen pääesitelmän, jossa hän valotti katolista näkökulmaa reformaation merkkivuoden teologisiin lähtökohtiin. Kardinaali luennoi kasteen vastavuoroisesta tunnustamisesta Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan täpötäydelle salille. Tasavallan presidentti otti kardinaalin vastaan Mäntyniemessä yhdessä isäntien edustajien kanssa.

 

Kasteen vastavuoroinen tunnustaminen oli teemana myös joulukuisessa Saksan kirkkojen neuvoston ja SEN:n yhteisessä konsultaatiossa. Konsultaatiossa pohdittiin, voisiko kasteen vastavuoroinen tunnustaminen toteutua myös Suomessa niin kuin on tapahtunut monessa Keski-Euroopan maassa.

 

Jaostotoiminnalla on SEN:ssa lähes kahdeksankymmentävuotiset perinteet. Suomen Yleiskirkollisen Toimikunnan nuorisotoimikunnan perustamisesta vuonna 1938 alkoi pysyväisluonteisten jaostojen toiminta. Näihin vuosikymmeniin mahtuu dynaamista eteenpäinmenoa ja väliin suvantovaiheita. Jaostotoiminnan uudelleenarviointi on noussut keskusteluun. Kesäkuussa kokoonnuttiin aivoriiheen Lauttasaareen. Syyskokous päätti jatkaa seitsemän jaoston toimikautta vuodella. Jaostojen tulee muun toimintansa ohessa pohtia tulevaisuuttaan ja esittää toiminnan jatkosuunnitelmat hallitukselle, joka vie asian vuoden 2016 syyskokouksen käsittelyyn.

 

Pääsihteerin toimi on keskeinen neuvoston operatiivisen toiminnan johtajana ja myös ekumenian äänenä maassamme. SEN:n pääsihteeriin kansallinen ekumenia usein henkilöityy. Tähän keskeiseen tehtävään valittiin kevätkokouksessa teologian tohtori, pastori Mari-Anna Pöntinen. Hän seurasi marraskuun ensimmäisestä alkaen rovasti Heikki Huttusta, joka oli toiminut pääsihteerinä yhdeksän vuotta ja kolme kuukautta. Heikki Huttunen valittiin syksyllä Euroopan kirkojen konferenssin pääsihteeriksi.

 

Syyskokouksessa Porissa SEN:lle valittiin uusi hallitus ja uusi puheenjohtaja. Vuodesta 2010 puheenjohtajana toiminut piispa Teemu Sippo ei halunnut asettua ehdolle. Puheenjohtajaksi valittiin Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen. Kolmivuotinen toimikausi alkaa vuoden 2016 alusta. Myös hallituksen kokoonpano muuttui hieman.

 

SEN:n jäsenkunta kasvoi, kun neljä järjestöä hyväksyttiin syyskokouksessa kumppanuusjärjestöiksi. Kaikkien neljän kanssa toimivaa yhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta nyt järjestöjen asema ekumeenisina toimijoina vahvistui. Suomen Caritas, Filantropia, Kirkon alat ja San Damianon osuuskunta tulivat kumppaneiksi ja näin kumppanuusjärjestöjen lukumäärä kohosi 24:ään. 

 

Neljäntoista Euroopan maan edustajat kokoontuivat Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston yleiskokoukseen Kirkkonummen Hvittorpiin lokakuun lopussa. Nuorisojaosto on vuosikymmenet ollut aktiivinen EYCE-toimija ja isännöi kokousta. Tapahtuma jalkautui Kirkkonummelta päiväksi Helsinkiin ja paikallisseurakunnissa järjestetyissä työpajoissa pohdittiin muun muassa Break the Chains -kampanjan teemoja.

 

Toimintavuoden loppupuolta, erityisesti lokakuun toimintaa sävytti pääsihteerivaihdos. Heikki Huttusta kiitettiin runsaan yhdeksän vuoden ajan aktiivisesta, ahkerasta ja rohkeasta ekumeenisesta toiminnasta. Huomionosoituksia hänen osalleen tuli erityisesti syyskokouksessa Porissa. Myös tehtävänsä vuodenvaihteessa jättävää puheenjohtajaa, piispa Teemu Sippoa kiitettiin kuuden vuoden puheenjohtajakaudesta. Toimensa jättävää ja toimessa aloittavaa pääsihteeriä kiitettiin myös sadan hengen vahdinvaihtokahvitilaisuudessa Helsingissä lokakuun lopussa.

 

Neuvoston työn monipuolisuutta ja ajankohtaisuutta kuvaavat ne lausunnot ja kannanotot, joita vuoden aikana annettiin. Näissä keskitytään asioihin, joista ekumeenisen asiantuntemuksen perusteella on mahdollista antaa lausunto ja jotka liittyvät neuvoston ja sen jäsenkirkkojen toimintaan. Maan hallituksen turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan reagoitiin aivan vuoden lopulla hallituksen julkilausumalla. Siinä esitettiin huoli uuden turvapaikkapoliittisen linjauksen seurauksista hädänalaisille ihmisille maassamme ja kansainvälisesti.

 

Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu tapahtui jaostoissa, työryhmissä, toimistossa ja luonnollisesti hallituksessa.


SEN - ERF Toimintakertomus 2015 Verksamhetsberättelse pdf


Koulun uskonnonopetukseen ja esimerkiksi puolustusvoimien
hengelliseen työhön liittyvässä keskustelussa nähtiin voimakkaan
uskonnonvastaisia argumentteja. ”Uskonnottomuus”, ”julistuksettomuus”,...
Tässä osiossa seuraavista aiheista: 2.1 Opilliset kysymykset
ja spiritualiteetti, 2.2 Eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset, 2.3 Ekumeeninen ihmisoikeustyö, 2.4 Ekumeeninen vastuuviikko 2015: Yl...
3.1 Kristillinen kasvatus Hallitus keskusteli arkkipiispa Leon syyskokouksessa 2014 pitämästä puheenvuorosta, jossa hän kiinnitti huomiota uskontokielteisiin virtauksiin ja vähemmistönäkökulman katoam...
Uskontojen kohtaaminen SEN osallistui jäsenkirkkojensa valtuuttamana
uskontokuntien yhteydenpidon ja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö oli
luonteeltaan yhteiskunnallista, suvaitsevaisuutta lis...
Julkaisutoiminta tapahtui yhteistyössä kumppanien kanssa.
Tukea saatiin erityisesti ev.-lut. kirkon ulkoasiain osastolta ja Päivä
Osakeyhtiöltä. Toimisto hoiti ekumeenista viestintää verkkosivui...
SEN on assosioituneena jäsenenä (associated council)
Kirkkojen Maailmanneuvostossa ja Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiossa.
Sillä on edustaja Svenska Bibelsällskapetin johtoelimessä. SEN on...
Kristillisen medialiiton vuosittainen tunnustuspalkinto
myönnettiin vakiintuneen tavan mukaan ekumeenisen rukousviikon päättyessä,
apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivänä 25.1. Se annettiin...
Jaostojen kolmivuotiskausi olisi ollut vuoden lopussa
päättymässä. Syyskokous kuitenkin päätti hallituksen esityksestä, että
jaostojen toimikautta jatketaan vuodella ja niiden tulee muun toimint...
9.1 Kevätkokous pidettiin
Helsingin Kontulan Metrokappeli-helluntaiseurakunnassa 27.4. Kokous jatkui
seminaarilla naapuriseurakunnassa, Mikaelin seurakunnassa (ev.-lut.). Ekumeeninen iltapäivä M...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.