SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vuosikertomus 2020

Perehdytyspäivässä maaliskuussa 2020 esiteltiin SEN:n toimintaa uusille jaostojen jäsenille ja yleiskokousedustajille. Kuva: Aarne OrmioToimintaympäristönä vuotta 2020 leimasi vuoden alkupuoliskolla nopeasti maailmanlaajuiseksi levinnyt COVID-19-pandemia. Kirkkojen linjaukset olivat yhteneviä siinä, että kristillistä lähimmäisenrakkautta kehotettiin osoittamaan suojelemalla muita tartunnoilta noudattamalla viranomaisohjeistuksia, kuten kokoontumisrajoituksia ja maskisuosituksia. Kokoontumisrajoitukset haastoivat kirkkoja ennennäkemättömällä tavalla esimerkiksi kirkollisten toimitusten osalta. Taloudellisten ja yhteisöllisten haasteiden kanssa kamppailtiin, jotta toimintaedellytykset säilyisivät ja seurakuntalaisten aineellinen, henkinen ja hengellinen tukeminen olisi mahdollista muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä.

Myös SEN:n taloudellinen tilanne oli haasteellinen vuonna 2020 COVID-19-pandemian takia. Vastuuviikon kolehtituotto oli 47 800 € budjetoitua pienempi.

Kristittyjen yhteinen rukous nousi tärkeäksi poikkeusaikoina. Vuoden aikana vietettiin kahta ekumeenista rukouspäivää. Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon Kirkkojen maailmanneuvoston aineisto oli Maltan ja Gozon kristittyjen valmistelemaa. Rukousviikon teema He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti, oli myös Tasavallan presidentin allekirjoittaman rukouspäiväjulistuksen otsikko. Aineisto rukouspäiväjulistuksineen ja ekumeenisen rukoushetken kaavoineen lähetettiin maamme kaikkiin seurakuntiin, valtakunnallinen radiojumalanpalvelus toteutettiin Järvenpäässä ja myös aamuhartauksia radioitiin. Vakiintuneen tavan mukaan toteutettiin Suomesta ekumeeninen pyhiinvaellus Roomaan ja useissa suomalaisissa seurakunnissa vietettiin ekumeenista rukousviikkoa rukoushetkillä ja -vaelluksilla. Vuoden aikana rukouspäivätyöryhmä työskenteli jo uuden rukouspäiväjulistuksen tiimoilta, jonka Tasavallan presidentti allekirjoitti. Julistuksen teemaksi tuli vuoden 2021 rukousviikon teema Pysykää minun rakkaudessani, niin tuotatte paljon hedelmää.

Toinen ekumeeninen rukouspäivä eli Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä on myös YK:n päivä. Rukouspäivää vietettiin Ekumeenisella vastuuviikolla teemalla Ihmisoikeuspuolustajat ja sen radioitava ekumeeninen jumalanpalvelus toimitettiin Salossa Uskelan kirkossa. Rukouspäivänä seurakuntia kehotettiin soittamaan kirkonkelloja ja soittimia tunnuksella #ihmisoikeuskellot. Toisen rukouspäivän ja Vastuuviikon teemat olivat esillä useissa seurakunnissa, jolloin muistettiin erityisesti rauhan ja ihmisoikeuksien toteutumista eri puolilla maailmaa, samoin kuin rukoiltiin ihmisoikeuspuolustajien puolesta.

Vuoden aikana kristittyjen yhteistä rukousta pidettiin esillä myös jakamalla Paavi Franciscuksen rukouskutsua, joka kutsui kaikkia kristittyjä rukoilemaan Isä meidän-rukous 25.3., Tulkoon sinun valtakuntasi -rukouskampanjan merkeissä, Lähetyspyhänä 10.–11.10. ja Maailman pakolaispäiväksi 20.6. valmisteltiin seurakuntien käyttöön esirukoukset turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten puolesta yhteistyössä ev.-lut. Kirkkohallituksen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Jaostojen uusi kolmevuotinen toimintakausi käynnistyi ja jaostot ehtivät pitää järjestäytymiskokouksensa kasvotusten alkuvuodesta ennen kuin koronapandemia pakotti siirtämään kokoukset etäyhteyksillä pidettäväksi. SEN:ssa toimiva kasvatusasioiden jaosto, nuorisojaosto, paikallisekumenian jaosto, sektionen för finlandssvensk ekumenik, teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, yhdenvertaisuusjaosto ja yhteiskunnallisten kysymysten jaosto.

SEN:n tehtäviin kuuluu koordinoida kirkkojen yhteisiä julkilausumia ja kannanottoja. Toimivuoden aikana Suomen Ekumeeninen Neuvosto osoitti tukensa Turussa toimiville ilkivallasta kärsineille uskontokunnille, julkaisi Teologisen ja opillisen jaoston valmisteleman julkilausuman kasteen merkityksestä ja allekirjoitti vetoomuksen Kreikan saarilla olevien turvapaikanhakijoiden leirien evakuoinnista koronaviruksen vuoksi. Vuoden aikana julkaistiin Sofia Forumin Suomi-ilmastotapahtuman raportti Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja Kirkon tutkimuskeskus julkaisi SEN:n missiologisen työryhmän kirjan Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan.

Organisaatiotasolla Neuvosto piti kaksi yleiskokousta. Poikkeuksellisesti molemmat kokoukset järjestettiin kokoontumisrajoitusten takia syksyllä ja syyskokoukseen osallistuttiin pääasiassa etänä. Vuosi 2020 oli hallituksen toinen työskentelyvuosi arkkipiispa Tapio Luoman johdolla. Hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana. Pääsihteeri Mari-Anna Auvisen viisivuotiskausi tuli päätökseen lokakuussa ja Neuvosto valitsi uudeksi pääsihteeriksi viisivuotiskaudeksi TM, pastori Mayvor Wärn-Ranckenin.

Lataa vuosikertomus pdf-tiedostona:

Vuosikertomus 2020 Årsberättelse


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.