SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN toimii


Ekumeniska Rådet i Finland är en tvåspråkig organisation. ERF har som syfte att erbjuda svenskspråkiga medlemmar, observatörer och partnerorganisationer möjlighet till interaktion, att behandla aktuel...
Erottaako etiikka vai yhdistääkö? Ekumenian alkutaipaleella katsottiin, että yhdistää: Life and Work -liike (toinen linja Faith and Order, opin yhdistymistä etsivä). Nykyään opissa lähennytty, mutta k...
Kirkkojen yhteinen ihmisoikeustyö kuuluu olennaisena osana ekumeeniseen toimintaan. Myös Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa on ihmisoikeuksien hyväksi työskennelty pitkään. Ihmisen arvo ja ihmisoikeudet...
Ekumeenisen kasvatuksen tematiikka on pitkään kuulunut Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan ydinalueisiin. Kasvatuksen teemoista ovat erityisesti vastanneet vuonna 1972 perustettu Kasvatusasiain jao...
SEN:ssa toimi Lähetys- ja evankelioimistyön jaosto 1970–2003. Jaoston toimintaa jatkoi kolmikantatyöryhmä eli lähetysyhteistyöryhmä (LYTR), jossa olivat edustettuina Suomen lähetysneuvosto (SLN), Suom...
Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on keskustelufoorumi kirkkojen lapsi- ja nuorisotyötä
tekeville. Jaosto koostuu jäsenkunnan nimeämistä asiantuntijaedustajista.
Jaoston tehtävä on järjestää kokoontu...
Kristuksen kirkon pirstoutumiseen ovat olleet syinä muun muassa erilaiset näkemykset kasteesta, ehtoollisesta ja kirkon virasta. Näitä ja monia muita ekumeenisen teologian teemoja käsitellään Teologis...
Se, mitä voidaan tehdä yhdessä, tulee myös toteuttaa yhdessä. Todellista on se, mikä on paikallista. Nämä kaksi ekumeenisen liikkeen hyväksi havaittua periaatetta toteutuvat esimerkiksi ekumeenisen ru...
Ekumeenisessa liikkeessä on koettu tärkeäksi, että on säännöllisesti päiviä ja viikkoja, jolloin kiinnitetään erityistä huomiota rukoukseen kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta...
Pyhiinvaellukset kuvaavat homo viatorin, matkalla olevan ihmisen,
kokemusta. Hän aloittaa vaelluksensa oman elämänsä ajassa ja tilassa, heti kun
hän jättää äitinsä kohdun. Se oli Israelin kansan...
Eri uskontojen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien i...
Ekumeeninen vastuuviikko on kirkkojen ja kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeuskampanja. Tänä vuonna Vastuuviikko pureutuu naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan syrjintään ja väkivaltaan teemalla...
Yhdenvertaisuusjaosto
on ekumeeninen asiantuntijajaosto, joka koostuu jäsenkunnan nimeämistä
kirkollisista ja lainopillisista asiantuntijoista. Jaoston tehtävä on nostaa
esiin ja keskustella...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.