SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Botbänken som symbol för bikten i Frälsningsarméns teologi  

 

Ett interaktivt föredrag av Kommendör Vibeke Krommenhoek

 

1. Frälsningsarméns historiska kontext

  • Böjar med en man med en botbänk i Östra London
  • Rötter i Revival-rörelsen i England på adertonhundratalet
  • Kristna Missionen antog 1878 namnet Frälsningsarmén
  • Målsättning:  att få folk frälsta,  förbli frälsta och få andra frälsta

 

2. Frälsningsarméns teologi reflekterad i botbänken

Frälsningsarmens lärosatser 6 ’Vem som vill får komma’

 

Frälsningsarmens Sångbok nr. 376

 

1.Vem som helst kan bli frälst när till Gud han vänder.

Detta bud sänder Gud i alla länder

5. Herren Gud sänder bud ut i alla länder:

Vem som helst kan bli fälst när han hemåt vänder.

(N Frykman 1876)

 

Frälsningsarmens lärosatser 10 ’Helgelse er nödvendig’

 

Frälsningsarmens Sångbok nr. 413

 

I din närhed, o, min Herre, där de helliga får bo,

springer källor fram som skänker kraft till tjänst i bön och tro.

Där mitt offer vil jäg bringa under lov och pris till dig,

och i stillhet uppenbaras dina dolda råd för mig.’

 

I din närhet, o min Herre,

evigt trygg i ditt förbund,

låt mig älska, låt mig tjäna

endast dig var dag, var stund’

(A Osborn 1920)

 

3. Den andliga symboliken av botbänken är inte begränsad till ort, ställe eller tid

  • Botbänken är endast en symbol för vilken plats som helst där Gud väljer att möta en människa
  • Beroende på den enskilda personens behov kan bönen vid botbänken reflektera samma andliga betydelse som vid vuxendopet eller vid deltagande i nattvarden

 

4. Biktens och själavårdens  betydelse vid botbänken

  • Att knäböja vid botbänken ger möjlighet till, när det är nödvendigt, att erbjuda själavård
  • ’Du kan inte ändre på sådant du inte vidkänner’ C. Jung
  •  Att bli befriad från sådant som tynger och från rädslan för framtiden


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.