SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tuula Åkerlund: Romanien perhekäsitys  

Tuula Åkerlund kertoi olevansa 55-vuotias. Hänen isovanhempansa ovat eläneet kiertävää elämää, mutta hänellä oli jo pysyvä lapsuuskoti. Samassa asunnossa asuivat isä, äiti ja neljä lasta sekä myös äidin veli perheineen. Koti oli tälle väkimäärälle neliömääräisesti pieni, mutta silti ei ollut ahdasta. Voimakas yhteenkuuluvuudentunne auttoi.

 

Mummolla oli yhteisössä keskeinen rooli ja hän välitti ympäristöönsä rakkautta. Mummo oli nähnyt elämässään kurjuutta, eikä ollut voinut käynyt koulua. Hän oli älykäs ihminen, jolla oli luontaista ihmisten käsittelytaitoa. Tuula Åkerlund kertoi, että perhekunta arvosti mummoa suuresti, hänessä oli ripaus Niskavuoren Hetaa ja miehetkin häntä tottelivat.

 

Romanikulttuuri elää nopealla sykkeellä.

 

- Ymmärrätte varmaan, ettei se ole voinut olla jättämättä jälkeään. Suvun ja perheen merkitys on keskeinen. Kun on ollut surua, sairautta, niin lähisuku on pyrkinyt auttamaan.

 

- Harvoin lapsia laitoksiin laitettiin, jos tuli esimerkiksi avioero. Suvun merkitys on tärkeä. Kun romani sairastaa, tullaan isolla joukolla katsomaan. Näin halutaan välittää turvallisuuden tunnetta, että tässä rinnalla seisotaan.

 

- Vanhuus on erittäin arvostettua. Romaneissa ei ole ollut paljoa koulutettua väkeä, mutta nyt alkaa jo olla. Vanhukset ovat joka tapauksessa olleet viisaita ja arvostettuja. Esimerkiksi meidän mummon kanssa kävi niin, että mummo muutti kerrostaloon A-rappuun ja veljeni perhe asui B-rapussa, niin veljen tytär muutti mummon kanssa asumaan.

 

- Yhä edelleen suku pitää yhteyttä, mutta ei enää pidetä niin tiiviisti yhteyttä kuin ennen. Romaneille ovat serkkuja kaikki, jotka vähänkin ovat sukua. Esittelemme, että tässä on serkkuni, vaikkei ei ihan niin paljon sukua ollakaan.

 

- Lasten kasvatuksessa on ollut tärkeätä, että koko suku kasvattaa. Vieläkin on niin, että esimerkiksi minulla on velvollisuus kasvattaa veljeni tai sisareni lasta. Kyllä ikävään tilanteeseen puututaan, jos esimerkiksi kadulla nähdään jotain riitaa tms. Heti kysytään, että kenen lapsia ollaan. Jos vanhemmat ovat oikeita romaneita, ovat he iloisia, että lasten toimiin on puututtu.

 

- Puhtaus- ja häveliäisyystapoihin kuuluu aihepiirejä, joista ei vanhojen romanien kanssa keskustella, ovat esim. sukupuolisuuteen liittyvät.

 

- Määrätyssä mielessä vanhukset ovat etuoikeutettuja. Syövät ensimmäisinä, menevät saunaan ensimmäisenä. Pyykki pestään ensimmäisenä ja erikseen. Juontaa alkunsa kiertolaisuusajalta. Puhtaussäännöt auttoivat siinä, että säilyttiin terveempinä.

 

- Romaneja on ollut täällä viidettäsataa vuotta ja väestö on kantanut erilaisuuden leimaa. Romanikulttuurista ei yleensä tiedetä. Meidän on usein vaikea hyväksyä erilailla käyttäytyviä, omista vakiokuvioistamme poikkeavia ihmisiä. Suomi on muuttumassa yhä monikullttuurisemmaksi ja kansainvälisemmäksi. Siksi onkin tärkeää tulla tutuksi ensin omien vähemmistöryhmien kanssa. Erilaista kulttuuria on vaikea ymmärtää ja arvostaa, jos siitä ei tiedä tarpeeksi. Oikea tieto vähentää ennakkoluuloja.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.