SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkot ja maahanmuuttajat

Visio on, että kirkot tunnistavat tehtävänsä Jumalan ja lähimmäisten palvelijoina monikulttuurisessa Suomessa. SEN on yhteistyössä kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kanssa vuodesta 1997 alkaen järjestänyt kohtaamisia, neuvotteluja ja koulutusta maahanmuuttajuuteen liittyvissä kysymyksissä.


Vuonna 2022 maailmassa oli noin 103 miljoonaa ihmistä, jotka joutuivat jättämään kotinsa väkivallan, sotien, erilaisten konfliktien, ilmastonmuutoksen tai jonkun muun uhkaavan kriisin takia. Hei...


Tiedote. Julkaistu: 03.01.2023, 15:14


Kirkkojen johtajat vetoavat Maahanmuuttovirastoon, vastaanottokeskusten palveluntuottajiin sekä päättäjiin, että vastaan...
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission CCME:n Pohjoismaiset ja Baltian alueen toimijat kokoontuivat vuosittaiseen kokoukseensa tällä kertaa Helsingissä 29.-30.9.2022. Ensimmäisenä kokouspäivän si...
Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon on tullut kysymyksiä seurakuntien mahdollisuuksista tiedottaa toiminnastaan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa. Käytännöt vaihtelevat keskuskohtai...
Kansainvälisten joukkojen vetäydyttyä maasta Afganistanin tilanne on huonontunut nopeammin kuin yleisesti arvioitiin.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto allekirjoitti vetoomuksen Kreikan saarilla olevien turvapaikanhakijoiden leirien evakuoinnista koronaviruksen vuoksi. 42000 ihmistä asuu ilman mahdollisuutta hygieniaan j...
Euroopan kirkkojen konferenssi (CEC) yhdessä Kirkkojen Euroopan siirtolaiskomission (CCME) kanssa kutsuu kirkkoja muistamaan tuhansia Välimerellä sekä muilla Euroopan...
Olemme kirkoissamme seuranneet huolestuneina useiden turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia turvattomille alueille ja mahdollisesti jopa kuolemanvaaraan. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet...
Ev.-lut. Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto ovat yhteistyössä valmistaneet rukouksia, joita voit hyödyntää seurakuntasi jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa juh...
Ohjeistus on tarkoitettu avuksi ja tueksi seurakuntien
työntekijöille ja vapaaehtoisille tilanteessa, jossa yksittäinen henkilö tai perhe kääntyy kirkon
tai kristillisen yhteisön puoleen hakeak...
Lucian päivänä 13.12.2019 Suomen Ekumeeninen Neuvosto muistaa esirukouksessaan turvapaikanhakijoita, käännytettyjä ja paperittomia. Kristillisten kirkkojen työntekijät ja vapaaehtoiset kulkevat...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on käynyt yhteisneuvotteluja Maahanmuuttoviraston kanssa turvapaikanhakijoiden tilanteesta vuodesta 2016. 13.6. järjestettiin Maahanmuuttovirastossa pyöreän pöyd...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjesti 22.11.2018 seminaari-iltapäivän otsikolla Uskon aitouden arviointi - puheenvuoroja eri kirkkokunnista. Seminaarin teema oli seurakuntalaisemme turvapaikanhakijo...
Avustaja on lapsen huoltajan valtuuttama henkilö, joka on
perehtynyt lapsen tilanteeseen ja hänen perheensä turvapaikkaprosessiin.
Suomeen on tullut suuri joukko turvapaikanhakijoita. Osa heistä on kastettu Suomessa tai jo en-nen Suomeen tuloa ja heillä on Suomessa seurakunta, jossa he ovat mukana ja jonka kanssa he kokoontuvat...
1990-luvun alussa maahamme alkoi tulla huomattavasti aikaisempaa enemmän sekä työtä hakevia maahanmuuttajia että eri tavoin turvaa etsiviä pakolaisia. Tähän vaikutti mm. Neuvostoliiton hajoaminen. Jo...
Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) piti 20. yleiskokouksensa
Prahassa 22.–25.6.2017. Yleiskokouksen aattona oli erillinen konferenssi, jossa
käsiteltiin turvapaikkakysymyksiä eri...
Haava on viiva, matka on viiva, raja on viiva. Kahden taiteilijan teosten tekniikassa olennaista on viiva. Mari Arvinen ruoskii ja pursottaa maalauksensa, Ulla Remes kuljettaa viivaa teoksissaan. Maah...
Lauantai-iltana 20.5.2017 vietettiin Turun kirkkopäivillä kirkkoturvatyön 10-vuotista taivalta. Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kirkko turvapaikkana
-julkaisu julkistettiin kirkkopäivillä Turussa vuon...
Ugandan Tasavallan pääministerin pakolaiskomissaari Karunga David Apollo vierailee maassamme Kirkon Ulkomaanavun kutsumana. Lounastapaamisessa 10.4.2017 keskusteltiin muun muassa ajankohtaisesta pakol...
Palmusunnuntain ekumeenisessa rukoushetkessä Helsingin
ortodoksisen seurakunnan kotikirkossa 9.4.2017 rukoiltiin Egyptin kahteen
koptikirkkoon tehdyn terrorihyökkäyksen kokeneiden sekä turvapaik...
Tämänhetkinen lainsäädäntö ajaa paperittomia pattitilanteeseen: heitä
ei voi palauttaa lähtömaahansa, mutta heillä ei ole myöskään oikeutta oleskella
Suomessa. Hiljattain on uutisoitu, kuinka po...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto käynnisti syksyllä 2016 yhteistyöneuvottelut Maahanmuuttoviraston kanssa kristityiksi kääntyneistä turvapaikanhakijoista. Kirkkojen kannalta oli huolestuttavaa, että kirkko...
Hösten 2016 inledde Ekumeniska Rådet i Finland förhandlingar med Migrationsverket om asylsökare som konverterat till den kristna tron. Kyrkorna var bekymrade för att kyrkornas nya medlemmar blev ifråg...
Uskonnon tai vakaumuksen vapautta, uskontolukutaitoa sekä
kastetta ja kääntymistä kristillisessä perinteessä pohdittiin Suomen
Ekumeenisen Neuvoston Maahanmuuttovirastolle järjestämässä koulutuk...
Koululaiset, he jäivät erityisesti mieleen vierailusta al-Za’atarin
pakolaisleiriin. Pieni ekumeeninen delegaatiomme kokousti Jordaniassa, ja
kävimme lähellä Syyrian rajaa tutustumassa valtaisaa...
Ekumeenisen vastuuviikon 2016 teema Turvassa? kohdistaa huomion
Euroopasta turvaa ja toimeentuloa etsiviin ihmisiin. Enemmistö vuonna 2015
Suomeen tulleesta 32 467 turvapaikanhakijasta saa kielt...
Usko on ihmisille syvin turvan antaja. Maahanmuuttajien
kotoutumisessa sillä on keskeinen asema – yhdysside kotiin ja jopa menetetyn
perheen korvaaja. Meillä seurakunnan jäseninä on tärkeä rooli...
Kotimaa-lehti esittelee 7.4.2016 Viikon henkilönä SEN:n ihmisoikeusasiantuntija Anna Hyvärisen, joka vastaa kirkkoturvaa koskeviin kysymyksiin. 
Kirkkoturva
on yleiskristillinen käytäntö, jolla on vuosisatainen perinne. Eri aikoina
erilaiset yhteiskunnan marginaaliin joutuneet ryhmät ovat hakeneet turvaa
temppelistä. Kirkkoturvakäytän...
Ilmaisemme huolemme jokaisen ihmisen yhdenmukaisen kohtelun
periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Uskontojohtajina
kannamme syvää huolta myös ilmapiirin kovenemisesta oma...
Lähi-idän
konfliktit ja pakolaiskriisi ovat jatkuvia uutisaiheita täyttäen arkemme
hallitsemattomalla vyöryllä. Seurakunnilla on käsillään iso tehtävä pakolaisten
kohtaamisessa ja auttamisess...
Kristillinen
perintömme rohkaisee meitä avaamaan porttimme ja sydämemme hätää kärsiville. Näinä päivinä luoksemme tulevat pakolaiset antavat meille mahdollisuuden
kohtaamiseen. Pelko määrää liia...
Siirtolaisuus 2010 -teemavuoden tunnuksena oli Kristuksen ja Pyhän Menaksen ikoni, joka Taizén ekumeenisen yhteisön kautta on tullut tunnetuksi ystävyyden ikonina. Koptilainen ikoni 500-luvulta esittä...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston selvityksessä ydinperheen ulkopuolisista oleskeluluvista Suomessa tarkasteltiin seitsemää tapausta, joissa Suomen kansalaisen iäkkään vanhemman oleskelulupahakemus on ollu...
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (Churches' Commission for
Migrants in Europe, CCME) kokoontuu 26.–28.6. yleiskokoukseensa Ruotsin
Sigtunassa. Paikalla on n. 90 osanottajaa eri puolilta Eur...
Vuonna 1900 ranskalainen arkeologi Jean Clédat löysi Egyptin keskiosasta suuren luostarin jäänteet. Tämän Bawitin luostarin kaivauksissa löytyi vanha ikoni, joka on peräisin 500-luvun lopulta tai 600-...
Monikulttuuristen perheiden ja parien määrä Suomessa on voimakkaasti lisääntynyt. Tällä hetkellä kaksikulttuurisia pareja on noin 56 000 ja määrä kasvaa noin 3 000:lla joka vuosi. Odotettu kirja monik...
Maahanmuutto koskettaa tavalla tai toisella kaikkia Euroopan yhteiskuntia ja kirkkoja. Siirtolaisuuden teemavuosi 2010 kutsuu osallisuuteen ja yhteistyöhön.
Arvoisa ministeri, hyvät osanottajat ja työtoverit!
Armon vuonna 2010 Euroopan kirkkojen yhteistyöelin eli EKK (Euroopan Kirkkojen Konferenssi) kutsuu jäsenkirkkojaan viettämään siirtolaisuu...
Kulttuuri- ja uskontorajat ylittävässä avioliitossa, samoin kuin muissakin liitoissa, ydinperheen ohella elämään vaikuttavat myös puolisoiden suvut ja omat ystävät tai se, että on jouduttu kauas pois...
Euroopan kirkkojen siirtolaisuusvuoden 2010 merkeissä kokoonnuttiin 20.–21.7.2010 Ilomantsin pogostalle keskustelemaan maahanmuuttajien osallisuudesta kirkkojemme elämässä. Kirkko turvaverkkona -semin...
Paastonaikana kristityillä on mahdollisuus tutkistella itseään, ajatusmaailmaansa, tehdä katumusta ja tehdä parannusta. Viidentoista suomalaisen kirkonjohtajan allekirjoittama paastonajan julistus käs...
Under fastan har vi som kristna möjlighet att pröva oss själva och vår tankevärld, ångra oss och göra bättring. Femton finländska kyrkoledare har undertecknat ett fastemanifest om invandring och försv...
Kirkko turvapaikkana -periaate on hyvin vanha: siitä on viitteitä jo Vanhassa testamentissa. ähtökohtana lähimmäisenrakkaus: kristittyinä velvollisuutemme on auttaa. Toiminta aktivoitui Euroopassa toi...
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME, Churches' Commission for Migrants in Europe) tuottama ensimmäinen kokoelma teologisia pohdintoja toiseuteen, pakolaisuuteen, muuttoliikkeeseen ja osallisu...
Kirkko turvapaikkana -julkaisun ilmestymisen (26.5.2007) jälkeen on teemaa pohdittu eri seminaareissa ja tapahtmissa. Tähän on koottu ja kootaan puheenvuoroja aiheen tiimoilta.
Suomen kristillinen rauhanliike on myöntänyt vuoden 2008 rauhanpalkintonsa Suomen ekumeeniselle neuvostolle ja sen Kirkot ja maahanmuuttajat -ohjelmalle. Ohjelma on erityisesti vuoden 2007 aikana herä...
Euroopan neuvosto (Council for Europe) on valmistelemassa strategisia ohjeita jäsenvaltioilleen koskien kulttuurien välistä dialogia. Kirkot pitävät tärkeänä tätä hanketta. Valkoisen kirjan konsultaat...
Annettu Kulttuurifoorumissa 2.12.2006
Eri uskontoihin ja kulttuureihin kuuluvat ihmiset voivat tänä päivänä olla ennennäkemättömällä tavalla kanssakäymisessä toistensa kanssa. Tämä luo mahdollisuud...
2 December 2006 in the Culture Forum
Today, we have the unprecedented chance to associate with people from other cultures and religions. This creates the opportunity for new innovations and t...
Dorothea Rosenbladin ja Fanny Rosenbladin uskontokasvatusaineisto Samma rötter – Abrahams barn i tre religioner on 25.5.2005 julkaistu suomeksi nimellä: Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juu...
Samma rötter, Abrahams barn i tre religioner har publicerats på finska och fått ett positivt mottagande. Dorothea Rosenblads och Fanny Rosenblads religionspedagogiska material Samma rötter – Abrahams...
Stiftelsen Abrahams Barn lahjoitti Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle Abrahamin lasten jouluseimen 6.10.2005 Abrahamin lapset pohjolan perukoilla –seminaarin yhteydessä. 

 
MOD (Mångfald och dialog) on Ruotsissa kehitetty koulutusohjelma, joka tarjoaa pedagogista mallistoa ja menetelmiä erilaisuutta koskevien kysymysten selvittämiseen. MOD on suomennettu Moninaisuus, Oiv...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.