SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Abrahamin lapsille innostunut vastaanotto

Jan Edström (SEN), Minna Saarelma-Maunumaa (SLS), Isra Lehtinen (Suomen islamilainen yhdyskunta), Dan Kantor (Helsingin juutalainen srk) ja Sanna Ylä-Jussila (SEN). Opetushallituksen ylitarkastaja Pekka Iivonen luonnehti kirjan julkaisemista suomeksi kulttuuriteoksi. Dorothea Rosenbladin ja Fanny Rosenbladin uskontokasvatusaineisto Samma rötter – Abrahams barn i tre religioner on 25.5.2005 julkaistu suomeksi nimellä: A Vastaanotto julkistamistilaisuudessa oli kiittävä ja innostunut.

Kirjan takakannessa kolmen uskonnon johtajat kannustavat suvaitsevaisuuteen todeten muun muassa, että ensimmäinen askel syvempään ymmärrykseen on pyrkiä näkemään asiat toisen näkökulmasta. Allekirjoittajina ovat arkkipiispat Jukka Paarma (lut.) ja Leo (ort.), piispa Józef Wróbel (kat.), puheenjohtaja Gideon Bolotowsky, Helsingin juutalainen seurakunta, puheenjohtaja Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta, imaami Khodr Chehab, Suomen islamilainen yhdyskunta ja pääsihteeri Jan Edström (SEN). Kirjan ensimmäinen kappale toimitettiin tasavallan presidentti Tarja Haloselle, joka on toiminut hyvin aktiivisesti uskontojen välisen yhteydenpidon edistämiseksi Suomessa. Kirjan on kustantanut Suomen Lähetysseura (SLS) ja se ilmestyi Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) julkaisusarjassa.

 

Vastaavanlaista aineistoa ei Suomessa ole aikaisemmin julkaistu ja ruotsalaisperäinen kirja on otettu vastaan mielenkiinnolla ja myönteisellä uteliaisuudella. Julkistamistilaisuudessa kulttuurikeskus Caisassa Opetushallituksen ylitarkastaja Pekka Iivonen luonnehti kirjan julkaisemista kulttuuriteoksi. Kirja on Ruotsissa syntynyt koulumaailmassa, molemmat kirjailijat ovat uskonnonopettajia ja heillä on kokemusta muun muassa uskonnonopetuksesta Tukholman esikaupungin, Rinkebyn koulussa. Ruotsissa uskonnonopetus on kaikille yhteistä, eikä oman uskonnon opetusta, niin kuin meillä Suomessa.

 

Abrahamin lapset -aineisto rakentuu kertomusten varaan. Niiden kautta voidaan samanaikaisesti työstää monta eri asiaa: tutustua eri uskontojen pyhiin kirjoihin, tutustua uskontojen yhteisiin elementteihin, perehtyä kertomusten henkilöihin ja heidän elämäntilanteisiinsa.

 

Työskentely yhteisten kertomusten parissa luo ymmärtämystä ja arvostusta toisia uskontoja kohtaan. Kirja haastaa sekä lapsia, nuoria että aikuisia pohtimaan, mikä meitä eri tavoin uskovia yhdistää ja mikä meitä erottaa. Yhteisiin juuriin tutustuminen ei tarkoita oman uskonnollisen identiteetin hämärtymistä eikä uskontojen sekoittamista keskenään. Pikemminkin päinvastoin: se voi vahvistaa tuntemusta omasta uskonnosta ja tukea omaa uskonnollista identiteettiä.

 

Kirjassa käytetään IE-menetelmää (identifikaatio ja empatia), jonka avulla tuhansia vuosia sitten eläneiden henkilöiden kokemukset voidaan elää todeksi vielä tänäänkin. Kertomuksia työstetään kirjoittaen, näytellen, piirtäen ja keskustellen.

 

Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret aineistoa voidaan käyttää uskonnonopetuksen lisäaineistona ja opettajan työvälineenä. Se soveltuu käytettäväksi eri luokka-asteilla. Kirjaa voidaan käyttää koulujen lisäksi myös kodeissa, raamattupiireissä, bibliodraamaryhmissä, keskustelupiireissä, uskontodialogiryhmissä ja nuortenilloissa.

 

Sirpa-Maija VuorinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.