SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Älkää pelätkö – toivo elää!

Juuri valittu CCME:n uusi hallitus. Toinen oikealta uusi pj Lemma Desta. Neljäs oikealta Talvikki Ahonen. Myös Saksasta ja Romaniasta on edustajat, mutta he eivät ole kuvassa.Pohjoismaisia edustajia. Vasemmalla Mari-Anna Pöntinen ja oikealla juuri valittu puheenjohtaja Lemma Desta Norjasta.Victoria Johnston ja Doris Peschke.

Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) piti 20. yleiskokouksensa Prahassa 22.–25.6.2017. Yleiskokouksen aattona oli erillinen konferenssi, jossa käsiteltiin turvapaikkakysymyksiä eri puolilla Eurooppaa. Yleiskokous antoi julkilausuman, jossa on vahva toivon näkökulma. 

 

Toivo syntyy, paitsi kristillisestä uskosta, myös siitä, että sadat tuhannet eurooppalaiset ovat työskennelleet turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten hyväksi ja useat antaneet tähän työhön sekä omia varojaan, että aikaansa.

 

Julkilausuma pitää hyvänä sitä, että sekä uudet tulokkaat että aiemmin Eurooppaan tulleet ovat antaneet mahdollisuuden kulttuuriseen ja uskonnolliseen vuorovaikutukseen, joka välttämättä avaa uusia näkökulmia myös Euroopalle itselleen. Julkilausumassa todetaan hyvin vahvasti, että kirkot ja kristityt seisovat niiden ihmisten rinnalla, jotka tarvitsevat apua. Se suuntaa haasteen eurooppalaisille yhteiskunnille ja hallintokoneistoille. Se kehottaa luopumaan pelokkaasta vastarinnasta muutokselle ja siirtymään selkeään ihmisoikeuspohjaiseen linjaan, joka takaa Euroopalle sekä tulevaisuuden että turvallisuuden paremmin kuin sulkeutuminen.  ”Me sanomme: Älkää pelätkö. Kristus elää! Meillä on toivo. Me kykenemme ylittämään rajat, niin näkyvät esteet kuin sydämen ja mielenkin muurit.”

 

CCME:n Uusi hallitus

Yleiskokous valitsi myös sääntömääräisesti uuden hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin pohjoismaiden edustaja, Lemma Desta Norjasta. Lemma on kotoisin Etiopiasta ja myös suomalaisille tuttu, opiskeltuaan Suomen Lähetysseuran stipendiaattina. 

 

Suomea uudessa hallituksessa edustaa väitöskirjaansa valmisteleva Talvikki Ahonen. Suomesta CCME:n jäseniä ovat ev.-lut. kirkko, ortodoksinen kirkko ja SEN. Asiantuntija Marja-Liisa Laihia ja Barnabe Koko edustivat ev.-lut. kirkkoa, Talvikki Ahonen ja Edom Betre Tadessa ortodoksista kirkkoa. SEN:a edusti allekirjoittanut. Yleiskokous huipentui juhlaan, jossa kiitettiin kuusi vuotta puheenjohtajana toiminutta Dr. Victoria Johnstonia. 

 

CCME:n hallituksen kokoonpano

Moderator: Mr Lemma Desta, Church of Norway/Christian Council in Norway

Treasurer: Apostle Adejare Oyewole, Unification of Council of Cherubim & Seraphim Churches, UK

ExCom members: 

Mr David Bradwell, Church of Scotland, UK

Rev Sabine Dressler, Evangelical Church in Germany

Ms Dana Gavril, AIDRom, Romania

Ms Dora Kanizsai-Nagy, Reformed Church in Hungary/Kalunba Charity – vice-moderator

Ms Efthalia Pappa, KSPM-ERP, Church of Greece – vice-moderator

Appointed ExCom members: 

Mr Andreas Henriksen Aarflot, Conference of European Churches

Dr Katalina Tahaafe-Williams, World Council of Churches

Substitute members: 

Ms Talvikki Ahonen, Orthodox Church of Finland

F. Cristian Popescu, Refugee Commission of the Ecumenical Council in the Czech Republic

_____

Mari-Anna Pöntinen


Christ is Alive! And in Christ we have a message of hope and peace for all the world. We see expressions of hope in those multiple prayers and actions of European citizens that have supported the comm...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.