SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kirkot maahanmuuttajien rinnalla

 

Maahanmuutto koskettaa tavalla tai toisella kaikkia Euroopan yhteiskuntia ja kirkkoja. Siirtolaisuuden teemavuosi 2010 kutsuu osallisuuteen ja yhteistyöhön.

 

Euroopan Kirkkojen Konferenssi ja Euroopan Kirkkojen Siirtolaiskomissio ovat asettaneet vuoden 2010 siirtolaisuusvuodeksi teemalla , suomeksi  Teema haastaa kirkkoja katsomaan peiliin ja pohtimaan, ovatko ne niin vastaanottavaisia ja osallistuvia kaikkia kohtaan kuin julistavat. Jos kirkoilla on selkeitä sanoja ja tekoja väkivallan ja syrjinnän vastustamisesta, sovinnosta ja osallisuudesta, niiden sanat evankeliumista saavat katu-uskottavuutta. SEN pohtii siirtolaisuutta vuonna 2010 erityisesti Kirkon ja maahanmuuttajat -ohjelman ja Eettisten kysymysten jaoston toiminnassa sekä yhteydessä 24.10.

 

Eri kirkkojen seurakuntia ja kristillisiä järjestöjä rohkaistaan etsimään toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa työtä siirtolaisten parissa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.