SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkko suojan antajana -seminaarien satoa

Arlington Trotmann, Churches’ Commission for Migrants in Europe ja Sanna Ylä-Jussila, SEN Turussa 26.5.2007 Kirkko turvapaikkana -julkaisun ilmestymisen (26.5.2007) jälkeen on teemaa pohdittu eri seminaareissa ja tapahtmissa. Tähän on koottu ja kootaan puheenvuoroja aiheen tiimoilta.

 

 

 

 


Maailmassa liikutaan entistä enemmän. Tampereen Helluntaiseurakunnassa järjestetty Asyyli-seminaari pohti muun muasa kirkon ja seurakuntien roolia kasvavan pakolaisvirran edessä. ASYYLI 2008 -seminaar...
Turun Mikaelinseurakunnassa järjestettiin seminaari Turvan tarpeessa - turvaa etsimässä 6.3.2008. Alustajina ja muina puheevuoron pitäjinä olivat: Tukholman turvapaikkakomitean puheenjohtajan Anita Do...
Kuopiossa Puijon ev.lut. seurakunnan kirkossa järjestettiin 14.1.2008 Kirkko turvapaikkana -koulutus- ja neuvottelupäivä. Päivä oli jatkoa keskustelulle Kirkko turvapaikkana -julkaisun herättämiin kys...
Seurakunnat konkreettisessa ihmisoikeustyössä. Kirkko turvapaikkana -käytäntöä koskevia ohjeita seurakunnille. Seminaarissa mukana puheenjohtaja Arlington Trotmann, Churches’ Commission for Migrants i...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.