SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kolmannen kulttuurin kohtauspaikalla, KKK

 

Kulttuuri- ja uskontorajat ylittävässä avioliitossa, samoin kuin muissakin liitoissa, ydinperheen ohella elämään vaikuttavat myös puolisoiden suvut ja omat ystävät tai se, että on jouduttu kauas pois oman läheisen turvaverkon vaikutuspiiristä. Kulttuurin kirjoittamattomat säännöt ovat aina läsnä arkipäivässä, usein tiedostamatta.

 

Kahden kulttuurin perheissä syntyy usein yhdessä etsien perheensisäistä omaa kulttuuria, jota voidaan kutsua kolmanneksi kulttuuriksi. Kolmas kulttuuri on jokaisessa parisuhteessa erilainen ja omatekoinen. Kun päivittäin saadaan pohtia kulttuurisia ja uskonnollisia arvoja ja arvostuksia, ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksen keskiössä.

 

Pariskunnan osapuolet saattavat hyvin selviytyä keskenään, mutta ongelmia voi aiheuttaa lähiympäristön puuttuva tuki ja myös kyseenalaistaminen. Kolmannen kulttuurin teemoja käsitellään KKK-seminaareissa ja koulutuksissa.


Onko kristityn ja muslimin parisuhde kahden kauppa, sukujen symbioosi, kulttuurien kohtaaminen, rakkauden rikkaus, Jumalan suunnitelma vai kaikkea tätä? Tämä kysymys johdatti noin viisikymmenpäisen jo...
Venäjänkieliset ovat kärjessä maahanmuuttajatilastoissa. Heistä suurin osa muuttaa Suomeen perhesuhteiden takia. Onko monikulttuurinen parisuhde vain ”kahden kauppa”. Tätä ja muuta teemaan liittyvää p...
Kulttuuri- ja uskontorajat ylittävässä avioliitossa, samoin kuin muissakin liitoissa, ydinperheen ohella elämään vaikuttavat myös molempien suvut ja ystävät tai se, että ollaan jouduttu kauas pois oma...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.