SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Sadankomitean rauhanpalkinto Turun Mikaelinseurakunnalle

Turun Mikaelinseurakunta sai Suomen Sadankomitean vuoden 2007 rauhanpalkinnon. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen otti palkinnon vastaan 6. joulukuuta Helsingissä.

 

Mikaelinseurakunta otti kesäkuussa suojelukseensa keväällä 2007 kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen Iranin kurdin Naze Aghain. Mikaelinseurakunta lupasi Aghaille suojaa, jotta turvapaikkahakemus saataisiin uuteen käsittelyyn.

 

Perusteluissaan Sadankomitea kiittää Mikaelinseurakunnan ihmisoikeuksien ensisijaisuutta korostavan toiminnan olleen kansalaistottelemattomuuden parhaimpien perinteiden mukaista. "Hyvään kansalaistottelemattomuuteen kuuluu ehdottoman väkivallattomuuden ohella rehti avoimuus, jolla tottelemattomuus tuodaan julki ja ollaan myös valmiita kantamaan vastuu omista teoista. Naze Aghain tapaus yhdisti seurakuntia ja kansalaisjärjestöjä ja synnytti kriittistä keskustelua Suomen pakolais- ja maahanmuuttopolitiikasta", rauhanpalkinnon perusteluissa todetaan.

 

Sadankomitea on antanut rauhanpalkinnon vuodesta 1978 alkaen. Sadankomitean rauhanpalkinnon on aiemmin saanut muun muassa arkkipiispa Jukka Paarma.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.