SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kyrkoledarna uppmanar oss att ta hand om invandrare

Under fastan har vi som kristna möjlighet att pröva oss själva och vår tankevärld, ångra oss och göra bättring. Femton finländska kyrkoledare har undertecknat ett fastemanifest om invandring och försvar av människovärdet. Kyrkoledarna lyfter fram sin vilja att ta ansvar, att dela med sig och att utrota orättvisor.

 

Texten är skriven ur ett bibliskt perspektiv med en andlig framtoning. Det är en text för kristna att meditera över. Samtidigt är den ett inlägg i samhällsdebatten.

 

Ställningstagandet om invandring och kulturell mångfald är en naturlig fortsättning på den diskussion som följde publiceringen av dokumentet och speglar de samtal som förts vid de expertseminarier som Ekumeniska Rådet i Finland arrangerat. Texten speglar kyrkornas linjedragningar angående invandrararbete, stöder temat för insamlingen Gemensamt Ansvar och det tvååriga temat för Kyrkornas internationella ansvarsvecka.

 

När invandring och flyktingskap förändras står samhället och kyrkorna inför nya utmaningar. Sannolikt är att allt fler människor i yttersta nöd kommer att knacka på kyrkornas dörrar. Å andra sidan finns det tecken som tycker på att invandringsfientlighet och rasism tilltar. I den situationen behöver vi en kärnfull påminnelse om Bibelns och den kristna etikens principer som berör invandring och förhållandet till vår nästa. Detta behöver kyrkornas alla medlemmar och särskilt de som arbetar med att stöda invandrare; själavårdare, diakoner och andra församlingsarbetare.

 

Fastemanifestet publicerades 12 februari. Texten finns på finska och svenska här. Manifestet kan skrivas ut i A3 format eller som en större affisch. Manifestet kan läsas upp vid fastlagssöndagens gudstjänster eller andra samlingar och evenemang i församlingarna.

 

Layout: Liina Pajunen.

 

Manifestet publicerades i St Henriks katedral. Det finns foton av tillfället.

Klicka

 

Bäst färgkvalitet får du om du laddar afficen i jpg-format och skriver ut den (nederst här)

 

 

Fastemanifest.pdf1,9 Mt
Människan är alltid i rörelse. Under folkens historia har människor alltid flyttat från ett land till ett annat, frivilligt eller av nödtvång. Migrationen formar hela tiden vår värld och berikar kultu...
Ladda ned fastemanifest i jpg-format och skriv ut sedan i format A3.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.