SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lapsilla on oikeus avustajaan - SEN kutsuu tukemaan turvapaikanhakijoita

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on käynyt yhteisneuvotteluja Maahanmuuttoviraston kanssa turvapaikanhakijoiden tilanteesta vuodesta 2016. 13.6. järjestettiin Maahanmuuttovirastossa pyöreän pöydän keskustelu kristityiksi kääntyneistä turvapaikanhakijoista. SEN:n jäsenkirkoista oli edustajia myös Sisäministeriön 14.6. järjestämässä seminaarissa otsikolla "Voiko turvapaikkahakemusten käsittelyyn luottaa?"

 

Maahanmuuttovirastossa paikalla oli jäsenkirkkojen asiantuntijaedustajia sekä Maahanmuuttoviraston uskontoasiantuntijoita. Käydyssä keskustelussa kävi ilmi, ettei kaikilla puhutteluun tulevilla lapsilla ole huoltajan lisäksi asiantuntevaa avustajaa. Kehotammekin seurakuntia tukemaan turvapaikkaprosessissa olevia perheitä myös mahdollisen tutun avustajan saamiseksi mukaan puhutteluun.

 

SEN kutsuu kaikkia jäsenyhteisöjään tukemaan keskuudessaan olevia turvapaikanhakijoita niin henkisesti kuin konkreettisestikin turvapaikanhakuprosessin aikana ja sen jälkeen. Päteville avustajille on paikkansa hakuprosessissa, mutta myös tulijoiden kotoutumisessa.

 

SEN on koonnut ohjeistuksenlasten puhutteluissa avustajina toimiville (pdf)
avustajana_lapsen_puhuttelussa_maahanmuuttovirastossa_ohjeistus(1).pdf

 

Lisätietoja

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.