SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maailma on globaali kylä, jossa elämme toisistamme riippuvaisina

Ugandan Tasavallan pääministerin pakolaiskomissaari Karunga David Apollo vierailee maassamme Kirkon Ulkomaanavun kutsumana. Lounastapaamisessa 10.4.2017 keskusteltiin muun muassa ajankohtaisesta pakolaistilanteesta. Pakolaiskomissaari Apollo painotti kirkkojen vaikuttamistyön tärkeyttä. 

 

Tapaamisessa oli mukana Kirkon Ulkomaanavun edustajia, mm Ugandan maajohtaja Wycliffe Nsheka, joka myös vierailee Suomessa. Kirkkohallituksen asiantuntija Marja-Liisa Laihia, kansainvälisyystyön koordinaattori Vesa Häkkinen ja SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen osallistuivat niin ikään tapaamiseen.

 

Keskustelussa käsiteltiin mm Suomen turvapaikkatilannetta ja syntynyttä paperittomien tilannetta. Pakolaiskomissaari Apollo painotti kirkkojen vaikuttamistyön tärkeyttä.

– Maailma on globaali kylä, jossa elämme toisistamme riippuvaisina. Jos emme auta tänään hätään joutuneita, se kostautuu meille itsellemme tulevaisuudessa.

 

Ugandaan virtaa parhaillaan pakolaisia Etelä-Sudanista, Etiopiasta, Somaliasta ja Pakistanista. Uganda toimii parhaansa mukaan turvatakseen näiden ihmisten toimeentulon.

– Tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen.

 

Uganda onkin onnistunut kotouttamaan maahanmuuttajia ja harjoittaa avointa turvapaikkapolitiikkaa. Tämän vuoksi sen avointa järjestelmää ja kotouttamismenetelmiä käydään oppimassa muista Afrikan maista.

 

Mari-Anna PöntinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.