SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paastonajan julistus - Lent Declaration

Heikki Huttunen, Jukka Paarma, Marja-Liisa Laihia ja Jan Edström. Paastonaikana kristityillä on mahdollisuus tutkistella itseään, ajatusmaailmaansa, tehdä katumusta ja tehdä parannusta. Viidentoista suomalaisen kirkonjohtajan allekirjoittama paastonajan julistus käsittelee maahanmuuttajuutta ja ihmisarvon puolustamista. Julistus luettavissa ja tulostettavissa (alla).

 

Kirkonjohtajat tuovat julki tahtonsa vastuun ottamisesta, omasta jakamisesta ja epäoikeudenmukaisuuden poistamisesta.

 

Julistus on kirjoitettu raamatullisesta näkökulmasta ja on sisällöltään hengellinen. Se on hyvää pohdiskelutekstiä kristityille. Samalla se on yhteiskunnallinen puheenvuoro. Kannanotto maahanmuuttajuudesta ja monikulttuurisuudesta muodostaa luontevan jatkon -julkaisun siivittämälle keskustelulle ja heijastaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston piirissä aiheesta pidettyjen asiantuntijaseminaarien keskustelua. Se heijastaa maamme kristillisten kirkkojen maahanmuuttajatyön linjauksia, tukee keräyksen vuoden teemaa ja kaksivuotista teemaa.

 

Maahanmuuton ja pakolaisuuden muuttaessa muotoaan yhteiskunta ja kirkot joutuvat uusien haasteiden eteen. On odotettavissa, että entistä useammat äärimmäisessä hädässä olevat ihmiset kolkuttavat kirkkojen oville. Toisaalta on merkkejä siitä, että maahanmuuttovastaisuus ja rasismi ovat nousussa. Tässä tilanteessa tarvitaan ytimekästä muistutusta Raamatun ja kristillisen etiikan periaatteista, jotka koskevat maahanmuuttajuutta ja lähimmäisyyttä. Sitä tarvitsevat kaikki kirkkojen jäsenet ja erityisesti maahanmuuttajien tukena työskentelevät sielunpaimenet, diakonit ja muut seurakunnan työntekijät.

 

Paastonajan julistus julkistettiin 12.2.2009. Julistusteksti on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi näiltä sivuilta.

 

Julistus on tulostettavissa puhuttelevana A3-kokoisen tai kookkaampana julisteena. Julistus toivotaan laitettavan seurakunnissa esille kaikkien luettavaksi. Se sopii erinomaisesti luettavaksi laskiaissunnuntain jumalanpalveluksessa tai muussa yhteydessä kun seurakuntalaisia on yhdessä koolla.

Parhaan tuloksen saa, kun tulostaa jpg-muodossa olevasta tiedostosta (alinna)

Julistuksen layout: Liina Pajunen

 

 

Paastonajan julistus.pdf2 Mt  
Being on the move is part of our human life. Since human history began, people have always moved from country to country, whether freely or by necessity. Migration continues to shape the world and enr...
Paastonajan julistus julkistettiin Pyhän Henrikin katedraalissa Helsingissä 12.2. Kuvat vapaasti käytettävissä. Kuvaaja: Maria Solovjew.
Ihmisen elämään kuuluu liikkeellä oleminen. Kansojen historiassa on aina muutettu maasta toiseen, vapaaehtoisesti tai välttämättömyydestä. Siirtolaisuus muovaa jatkuvasti maailmaa ja rikastuttaa kultt...
Parhaan tuloksen saat, kun käytät jpg-muotoa tulostuksessa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.