SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paperittomien ja seurakuntien rankaiseminen ei ratkaise lainsäädännön luomaa ongelmaa 

Tämänhetkinen lainsäädäntö ajaa paperittomia pattitilanteeseen: heitä ei voi palauttaa lähtömaahansa, mutta heillä ei ole myöskään oikeutta oleskella Suomessa. Hiljattain on uutisoitu, kuinka poliisi on sakottanut paperittomia ihmisiä ulkomaalaisrikkomuksesta, joka on aiheutunut oleskeluluvatta olemisesta Suomessa. Myös seurakuntien suojiinsa ottamia, niin sanotussa kirkkoturvassa olevia paperittomia on sakotettu (). 

 

Paperittomien kestämätön tilanne on seurausta viimevutisista maahanmuuttopolitiikan kiristyksistä. Aiemmin turvapaikanhakijalle on voitu myöntää oleskeluoikeus humanitaarisen suojelun perusteella, millä on voitu estää turvapaikanhakijoiden päätyminen oikeudettomaan välitilaan.

 

Säädös humanitaarisesta suojelusta kuitenkin poistettiin laista toukokuussa 2016. Lakimuutoksen yhteydessä todettiin, että ilman oleskelulupaa maassa olevien joukon kasvaessa hallitus ryhtyy uudelleen lainsäädännöllisiin tai muihin muutostoimiin.

 

Nyt tällainen oikeudellinen välitila on syntynyt. Tämänhetkinen lainsäädäntö ajaa paperittomia pattitilanteeseen: heitä ei voi palauttaa lähtömaahansa, mutta heillä ei ole myöskään oikeutta oleskella Suomessa. Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat lain mukaan kaikille, jotka oleskelevat Suomessa. Näiden oikeuksien toteutuminen paperittomien kohdalla on kuitenkin vaarantunut.

 

Kirkot huolehtivat lähimmäisten hyvinvoinnista ja heidän ­oikeuksiensa edistämisestä silloinkin, kun valtio ei myönnä paperittomalle oleskeluoikeutta. Kirkkoturvatilanteiden taustalla on seurakuntien havainto inhimillisestä hädästä. Paperittomien ja seurakuntien rankaiseminen lainsäädännön luomasta pattitilanteesta ei ratkaise ongelmaa vaan pahentaa sitä.

 

Isä Heikki Huttunen

pääsihteeri

Euroopan kirkkojen konferenssi

 

Mari-Anna Pöntinen

pääsihteeri

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Talvikki Ahonen

kirkkoturvatutkija

Itä-Suomen yliopisto

_____
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.