SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pieni opas monikulttuurisille pareille

Monikulttuuristen perheiden ja parien määrä Suomessa on voimakkaasti lisääntynyt. Tällä hetkellä kaksikulttuurisia pareja on noin 56 000 ja määrä kasvaa noin 3 000:lla joka vuosi. Odotettu kirja monikulttuuristen parisuhteiden tueksi on ilmestynyt.

 

Pieni opas monikulttuurisille pareille tarttuu tärkeimpiin yhteiselämää koskeviin kysymyksiin käytännöllisesti ja positiivisesti. Käyttö on monipuolinen; pieni tietopankki työntekijälle, koulutuksen tai ryhmien työkirja, itselukuopas pareille.

 

Edullinen hinta mahdollistaa kirjan hankkimisen vaikkapa jokaiselle työyhteisössä monikulttuurisia perheitä kohtaavalle sekä sen lahjoittamisen pareille itselleen.

 

Pieni opas monikulttuurisille pareille  kertoo tärkeimmistä monikulttuurista yhteiselämää koskevista asioista, kuten perhe-elämästä, kielestä, vuorovaikutuk­sesta sekä miehen ja naisen rooleista. Julkaisu on mainio eväs pareile itselleen annettavaksi, mutta se tukee myös työn­tekijää erilaisissa kohtaamisissa; vihki­keskusteluissa, perheneuvonnassa, nuo­riso- tai avioparityössä.

 

Kirjoittajat ovat monikulttuu­risuustyön asiantuntijat Tarja Korpaeus-Hellsten, Kari Lankinen, Eeva Liesi­linna,

Päivi Oksi-Walter, Mark Saba ja Marjaana Kanerva.

 

Ilmestymisvuosi 2010, 64 s, nid.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.