SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pieni opas monikulttuurisille pareille

Monikulttuuristen perheiden ja parien määrä Suomessa on voimakkaasti lisääntynyt. Tällä hetkellä kaksikulttuurisia pareja on noin 56 000 ja määrä kasvaa noin 3 000:lla joka vuosi. Odotettu kirja monikulttuuristen parisuhteiden tueksi on ilmestynyt.

 

Pieni opas monikulttuurisille pareille tarttuu tärkeimpiin yhteiselämää koskeviin kysymyksiin käytännöllisesti ja positiivisesti. Käyttö on monipuolinen; pieni tietopankki työntekijälle, koulutuksen tai ryhmien työkirja, itselukuopas pareille.

 

Edullinen hinta mahdollistaa kirjan hankkimisen vaikkapa jokaiselle työyhteisössä monikulttuurisia perheitä kohtaavalle sekä sen lahjoittamisen pareille itselleen.

 

Pieni opas monikulttuurisille pareille  kertoo tärkeimmistä monikulttuurista yhteiselämää koskevista asioista, kuten perhe-elämästä, kielestä, vuorovaikutuk­sesta sekä miehen ja naisen rooleista. Julkaisu on mainio eväs pareile itselleen annettavaksi, mutta se tukee myös työn­tekijää erilaisissa kohtaamisissa; vihki­keskusteluissa, perheneuvonnassa, nuo­riso- tai avioparityössä.

 

Kirjoittajat ovat monikulttuu­risuustyön asiantuntijat Tarja Korpaeus-Hellsten, Kari Lankinen, Eeva Liesi­linna,

Päivi Oksi-Walter, Mark Saba ja Marjaana Kanerva.

 

Ilmestymisvuosi 2010, 64 s, nid.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.