SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukous hänen tai heidän puolestaan, jotka joutuvat lähtemään Suomesta

Kuva: Jesper Noer, FreeimagesSuomeen on tullut suuri joukko turvapaikanhakijoita. Osa heistä on kastettu Suomessa tai jo ennen Suomeen tuloa ja heillä on Suomessa seurakunta, jossa he ovat mukana ja jonka kanssa he kokoontuvat. Seurakunnassa he ovat oppineet tuntemaan suomalaisia kristittyjä ja suomalaiset kristityt heitä.

Osa kristityistä turvapaikanhakijoista joutuu jättämään Suomen ja palaamaan maahan, josta he ovat alun perin lähteneet. He lähtevät viranomaisten päätöksen takia, koska eivät saa täältä turvapaikkaa. Syy lähtöön voi olla myös perheen tai suvun tilanne alkuperäismaassa.

Näiden kristittyjen puolesta ja heidän kanssaan seurakunnassa voidaan järjestää rukoushetki. Seurakunnan rukouksella kristitty lähetetään matkalle, joka lienee hyvin vaarallinen, ja häntä rohkaistaan Kristuksen todistajan tehtävässä. Rukous kantaa kristittyä vaikeassa ja traumaattisessa tilanteessa. Seurakunnan kokoontumisessa pidetty rukous näiden kristittyjen puolesta voi hoitaa myös suomalaisia kristittyjä, jotka joutuvat luopumaan ystävistään.

Tätä materiaalia valmisteltaessa on ajateltu, että rukous pidetään erityisesti niiden kristittyjen puolesta ja kanssa, jotka palaavat lähtömaahansa, jossa kristitty joutuu todennäköisesti vainotuksi. Osa Suomessa vaille turvapaikkaa jäävistä hakijoista siirtyy maahaan, jossa kristittyjä ei vainota, ja kokeilee mahdollisuuksiaan siellä tai jää ns. paperittomana Suomeen.

Rukoushetki voidaan järjestää messun yhteydessä. Siihen se sopii siinä tapauksessa, että turvapaikanhakija on osallistunut aktiivisesti messuihin kyseisessä paikassa ja on tuttu messua viettävälle seurakunnalle. Jos turvapaikanhakija on ollut mukana jossakin muussa seurakunnan kokoontumisessa eikä messussa, rukous voidaan soveltaen toteuttaa siinä kokoontumisessa, jossa hän on ollut aktiivinen.
Messussa rukous voidaan toteuttaa saarnan jälkeen seuraavasti:

  • Liturgi kehottaa turvapaikanhakijaa tai -hakijoita tulemaan alttarin eteen. Hän seisoo kasvot alttariin päin. Alttarikaiteen sisäpuolelle tai kuoriin alttarikaiteen ulkopuolelle voi tulla muutamia turvapaikanhakijan ystäviä, jotka avustavat rukouksessa. Liturgi kehottaa seurakuntaa nousemaan ja lausumaan uskontunnustuksen. Voidaan harkita myös sitä mahdollisuutta, että ennen seurakunnan yhteistä uskontunnustusta turvapaikanhakija lausuu uskontunnuksen omalla äidinkielellään.
  • Uskontunnustuksen jälkeen liturgi ja turvapaikanhakijan ystävät lukevat muutamia raamatunkohtia. Tässä materiaalissa on ehdotuksia raamatunkohdista. Tämän jälkeen liturgi rukoilee turvapaikanhakijan puolesta. Rukouksena voidaan käyttää jompaakumpaa tässä materiaalissa mukana olevaa rukousta.
  • Rukouksen jälkeen liturgi pyytää turvapaikanhakijaa polvistumaan alttarilla, hän ja rukouksessa avustavat turvapaikanhakijan ystävät laittavat kätensä turvapaikanhakijan päälle ja siunaavat hänet.
  • Rukouksen ja siunauksen jälkeen turvapaikanhakija voi mahdollisesti käyttää lyhyen puheenvuoron. Hänelle voi olla tärkeää saada kiittää seurakuntaa ja pyytää edelleen esirukousta. Jos heitä, joiden puolesta rukoillaan, on useita, on viisasta, että yksi käyttää puheenvuoron kaikkien puolesta.
  • Tämän jälkeen messu jatkuu yhteisellä esirukouksella.

Toive on, ettei tätä materiaalia tarvitse käyttää – emmehän toivo, että yhtäkään seurakuntalaistamme lähetetään uskonsa tähden vainottavaksi. Soveltaen tätä rukousmateriaalia voidaan käyttää myös muissa kuin luterilaisissa jumalanpalveluksissa. Tulkkia tulee käyttää tarpeen mukaan.

Raamatunkohdat

Room.8:35,37-39
35 Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka?
37 Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. 38 Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, 39 ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Joh.10:28,29
28 Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. 29 Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä.

Ef.2:19,20
19 Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. 20 Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus.

Joh.17:15-18
15 En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. 16 He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. 17 Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. 18 Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät.

Jes.49:14-16
14 Siion sanoo: "Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut!"
15 -- Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. 16 Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä.

Ps. 90:11
Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret.

Apt. 20:32
Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa.

Rukous

Vaihtoehto 1
Herra, sinä olit lapsena pakolaisena Egyptin maassa. Sinä tiedät, mitä on paeta ja olla vainottuna. Siksi me käännymme sinun puoleesi nyt rukouksessa. Me kiitämme tästä sisarestamme/veljestämme, jonka olet antanut meille ystäväksi, lähimmäiseksi ja seurakuntaperheemme jäseneksi.

Herra, kuule rukouksemme

Herra, me tuomme eteesi ne, jotka ovat tulleet keskuuteemme sota-alueilta, nälän ja köyhyyden keskeltä, toivoen parempaa ja turvallisempaa elämää, oikeutta ja vapautta uskoa sinuun. Sinä johdit muinoin kansasi etsimään uutta kotimaata uskossa sinuun. Me tuomme eteesi tämän sisaremme/veljemme, josta on tullut seurakuntamme jäsen.

Herra armahda meitä!

Herra, me rukoilemme poliittisten päättäjien puolesta, jotka joutuvat tekemään ratkaisuja ihmisten kohtaloista. Anna viisautta päätöksiin, jotka koskettavat veljiämme ja sisariamme. Anna omantunnon olla hereillä.

Herra armahda meitä!

Herra, anna tämän veljemme/sisaremme uskon säilyä vahvana, kun hän siirtyy maamme rajojen ulkopuolelle. Ole hänen kanssaan, kun hänet annetaan viranomaisten käsiin täällä ja seuraavassa maassa. Ole hänen turvanaan vaarojen keskellä. Sinä halkaisit meren kansallesi kulkea turvassa kotimaahansa. Anna ihmeellinen suojeluksesi myös nyt tälle sisarellemme/veljellemme, jonka puolesta me saamme rukoilla. Anna hänen tunnustaa uskoaan loppuun asti.

Herra armahda meitä!

Herra, kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden,
Amen

(Tämä rukous on muokattu pohjalta. Rukousmateriaali on kirjoitettu Euroopan rajoilla kuolevien turvapaikanhakijoiden puolesta vietettävää rukouspäivää varten vuonna 2012.)

Vaihtoehto 2, Severus Traakialaisen rukous
Hyvä rakastava Jumala, Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Isä,
sinä olet rauhan satama kaikille, joita meren aallot heittelevät. Sinä olet toivottomien toivo. Sinä olet sairaiden parantuminen ja köyhien apu; sokean opas. Syyn alaisille sinä olet armahdus, pelkääville vahva muuri ja pimeydessä oleville valkeus.

Sinä loit maan ja hallitset merta. Sinä asetat kaiken paikalleen. Sanallasi sinä loit taivaan ja tähdet täydellisesti kohdalleen. Sinä pelastit Nooan ja annoit Abrahamille rikkauden. Sinä vapautit Iisakin antamallasi sijaisuhrilla. Sinä painit Jaakobin kanssa, hämmentäen hänet suloisella tavalla. Sinä toit
Lootin ulos kirotusta Sodomasta. Sinä annoit Mooseksen nähdä sinut. Sinä teit Joosuan nuhteettomaksi. Armossasi sinä olit Joosefin mukana ja armossasi sinä johdit kansasi Egyptin maasta luvattuun maahan. Sinä varjelit kolmea nuorukaista tulisessa pätsissä ja sinun majesteettinen kasteesi heidän päällään suojeli heitä liekeiltä. Sinä suljit leijonien suut ja annoit Danielin pitää henkensä. Sinä et sallinut Joonan elämän päättyä hirmuisen meripedon kidassa, vaan annoit hänen pelastua vahingoittumattomana.

Sinä toit meidät pimeydestä iankaikkiseen valoon, Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Isä, sinä sammumaton valkeus, joka annoit meille ristinmerkin, Kristuksen merkin.

(Liturgi voi tehdä ristinmerkin turvapaikanhakijan kasvoihin ja rintaan)

Minä pyydän Herra, ettet katsoisi meitä arvottomiksi kokemaan kärsimyksiä, joita pyhät ennen meitä ovat kokeneet. Anna meidän saada kruunu heidän kanssaan. Anna meidän saapua kunniaan heidän kanssaan, niin kuin olemme osalliset vankeuteen heidän kanssaan. Anna tälle veljellemme/sisarellemme sydämen lepo sinussa, niin kuin hän on tunnustanut sinun ylistettyä nimeäsi meidän kanssamme. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen

(Hieman mukailtuna ja suomeksi käännettynä lähteestä Hamman, Early Christian Prayers
Longmans 1961, s 58. Rukous on vuodelta 305 jKr.)


Rukous hänen tai heidän puolestaan jotka joutuvat lähtemään SuomestaTämän materiaalin on laatinut pieni työryhmä: Patmos-lähetyssäätiön pastori ja muslimityöntekijä Timo Keskitalo, Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja Suomen teologi-sen instituutin vs. pääsihteeri Jari Rankinen. He ovat kysyneet ja saaneet neuvoja useilta Suomen evankelisluterilaisen kirkon pastoreilta.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.