SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Samma rötter - Abrahams barn i tre religioner på finska

Författare Dorothea Rosenblad med Minna Saarelma-Maunumaa, Finska Missionssällskapet, Sanna Ylä-Jussila, Sirpa-Maija Vuorinen och Jan Edström, Ekumeniska rådet i Finland. Samma rötter, Abrahams barn i tre religioner har publicerats på finska och fått ett positivt mottagande. Dorothea Rosenblads och Fanny Rosenblads religionspedagogiska material Samma rötter – Abrahams barn i tre religioner publicerades i Finland den 25 maj 2005 under namnet Abrahams barn – samma rötter i tre religioner, på finska: Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret. Boken ges ut av Ekumeniska rådet i Finland på Finska Missionssällskapets förlag. Översättningen har gjorts av Mirja Sevón.

 

På bokens baksida finns ett uttalande av ledare för de tre monoteistiska religionerna till stöd för ökad förståelse och tolerans mellan religionerna. De konstaterar bl.a. att första steget till en djupare förståelse är att sträva efter att betrakta saker och ting ur den andras perspektiv. Det första exemplaret av boken har getts till republikens president Tarja Halonen, som aktivt verkat för främjande av kontakter mellan religionerna i Finland.

 

Något motsvarande material har inte tidigare getts ut i Finland och boken som har sitt ursprung i Sverige har mottagits med stort intresse och positiv nyfikenhet. Överinspektör Pekka Iivonen på Utbildningsstyrelsen karaktäriserade boken som en betydelsefull öppning med tanke på fördjupandet av förståelsen mellan olika religioner i Finland. Boken bör också ses i relation till EU:s integrationsprocess i vilken religionen spelar en allt viktigare roll. I många EU-länder har religionssamtalet förts mycket längre än i vårt eget land, vilket gör att boken är speciellt välkommen i detta skede när Finland är på väg att bli allt mer mångkulturellt. 

 

Iivonen berättade också att Utbildningsstyrelsen beslutat rekommendera boken för skolorna. ”Det är en kulturgärning att ge ut boken på finska”, sammanfattade Iivonen.

 

Abrahams barn  bygger på berättelsens kraft. Genom berättelser kan man samtidigt bearbeta många saker: bekanta sig med religionernas heliga skrifter, bekanta sig med gemensamma element i de olika religionerna, lära känna berättelsernas olika personer och deras livssituation.

 

Arbetet med de gemensamma berättelserna kan skapa förståelse och respekt för andra religioner. Boken utmanar både barn, unga och vuxna att fundera på vad som förenar och vad som skiljer troende åt i olika religioner. Att lära känna våra gemensamma rötter betyder inte att den egna identiteten skulle försvagas, inte heller att religionerna skulle sammanblandas. Snarare är det tvärtom, en ökad kunskap kan förstärka kännedomen om den egna religionen och stöda den egna religiösa identiteten.

 

I boken används IE-metoden (identifikation skapar empati), med vars hjälp man kan leva ut erfarenheter som gjorts av människor för tusentals år sedan. Berättelserna bearbetas i skrift, genom teckningar, rollspel och samtal.

 

Materialet Abrahams barn i tre religioner kan användas som ett komplement i religionsundervisningen och som ett arbetsredskap för läraren. Det kan anpassas till olika årskurser. Boken kan också användas hemma, i bibelstudiecirklar, dramagrupper, samtalsgrupper, grupper för religionssamtal och vid ungdomskvällar.

 

25 maj 2005, Ekumeniska rådet i FinlandSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.