SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission jäseneksi - kokous Sigtunassa

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (Churches' Commission for Migrants in Europe, CCME) kokoontuu 26.–28.6. 2014 yleiskokoukseensa Ruotsin Sigtunassa. Paikalla on n. 90 osanottajaa eri puolilta Eurooppaa. Komissiossa on 20 jäsentahoa – kirkkoja ja maahanmuuttajatyötä tekeviä kirkollisia järjestöjä. CCME viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaansa ja nyt pidettävä on 19. yleiskokous. 

 

Sigtunan yleiskokouksessa siirtolaiskomissio saa kolme uutta jäsentä: kaksi Suomesta yhden Britanniasta. Suomesta jäseniksi liittyvät Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Molemmille jäsenyys on pitkäaikaisen ekumeenisen yhteyden tulosta maahanmuuttajatyössä ja tuen ilmaus CCME:lle. Britanniasta liittyy afrokaribialaisten kirkkojen neuvosto. Suomen ev.lut. kirkko on CCME:n jäsen jo entuudestaan.

 

Yleiskokouksen teema on Beyond borders, rajojen tuolla puolen. Avauspuheessaan Skaran piispa Åke Bonnier puhui siitä kuinka kristinuskon ytimessä on Jumala, joka pelastusteoissaan ylittää inhimilliset rajat. Kokouksen ensimmäisen päivän seminaarissa todettiin myös, kuinka Euroopan Unioni näyttää rakentavan valikoivaa suojamuuria, jonka tehtävä on varjella vaurautta ja pitää köyhät ulkopuolella. Myös todettiin, että vieraan kohtaaminen ei ole pelkästään empatiaa tai avun antamista, vaan sen kohtaamista, mitä jokainen itse ihmisenä on. Länsimaisen ihmisen pyrkimys valinnan vapauteen voi muuttua addiktioksi, joka sumentaa kyvyn tehdä eettisiä valintoja. Oma vapautemme menee toisten ihmisten eloonjäämisenkin ohi. Kiinnostus omasta hyvinvoinnista voi johtaa välinpitämättömyyteen siitä, mitä ihmiskunnan enemmistölle tapahtuu, rikkaiden maiden rakentamien muurien ulkopuolella.

 

Kirkkojen siirtolaistyössä keskeinen voimavara on yhteydenpito ja yhteistyö eri maanosien välillä. Niin rakennetaan siltaa siirtolaisten ja pakolaisten lähtötilanteen ja kotoutumisen, hädän ja turvan välille. Se on kirkkojen erityinen vahvuus. Kristittyjen kysymys itselleen ja kirkoilleen on, kuinka vakavasti otamme Raamatun opetuksen ja uskallammeko asettaa kyseenalaiseksi itsekkyyden politiikan.   

 

Perjantaina 27.6. tehdään juhlallinen päätös uusien jäsenten hyväksymisestä ja käsitellään CCME:n toimintasuunnitelmaa. Lauantaina valitaan luottamuselimet kolmivuotiskaudeksi ja kokous päättyy 50-vuotisjuhlaan.

 

Heikki Huttunen

 

Klikkaa kuvia, niin ne avautuvat suurempina.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.