SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Teologisia pohdintoja toiseudesta, pakolaisuudesta jne

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission () tuottama ensimmäinen kokoelma teologisia pohdintoja toiseuteen, pakolaisuuteen, muuttoliikkeeseen ja osallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

 

Kokoelman artikkelit ovat erikielisiä ja niistä tulee myöhemmin useampia käännöksiä. Kokoelman tarkoitus on motivoida ja innostaa Euroopan kirkkoja ja teologeja teologiseen työskentelyyn, jota tarvitaan yhä enemmän maahanmuuttajia kohdatessa. CCME suunnittelee seuraavan kokoelman julkaisemista v. 2010, jolloin Euroopan kirkkojen konferenssin jäsenkirkoissa vietetään maahanmuuttajatyön teemavuotta. CCME on tällä hetkellä yksi Euroopan kirkkojen konferenssin, EKK:n kolmesta komissiosta.

 

 

2008_theological_reflections.pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.