SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Teologisia pohdintoja toiseudesta, pakolaisuudesta jne

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission () tuottama ensimmäinen kokoelma teologisia pohdintoja toiseuteen, pakolaisuuteen, muuttoliikkeeseen ja osallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

 

Kokoelman artikkelit ovat erikielisiä ja niistä tulee myöhemmin useampia käännöksiä. Kokoelman tarkoitus on motivoida ja innostaa Euroopan kirkkoja ja teologeja teologiseen työskentelyyn, jota tarvitaan yhä enemmän maahanmuuttajia kohdatessa. CCME suunnittelee seuraavan kokoelman julkaisemista v. 2010, jolloin Euroopan kirkkojen konferenssin jäsenkirkoissa vietetään maahanmuuttajatyön teemavuotta. CCME on tällä hetkellä yksi Euroopan kirkkojen konferenssin, EKK:n kolmesta komissiosta.

 

 

2008_theological_reflections.pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.