SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastaus Euroopan neuvoston valkoisen kirjan konsultaatioon

Euroopan neuvosto (Council for Europe) on valmistelemassa strategisia ohjeita jäsenvaltioilleen koskien kulttuurien välistä dialogia. Kirkot pitävät tärkeänä tätä hanketta. Valkoisen kirjan konsultaatioon on Euroopan kirkkojen konferenssia ja Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiota on pyydetty tuomaan näkemyksiään kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta ja kertomaan kokemuksista ja toiminnasta vuoropuhelun edistämisessä.

Euroopan komission julkaisemat ovat asiakirjoja, joissa on ehdotuksia yhteisön toiminnasta jollakin erityisalalla. Joissakin tapauksissa niitä edeltävät vihreät kirjat, jotka julkaistaan neuvottelujen käynnistämiseksi unionitasolla. Jos neuvosto suhtautuu myönteisesti valkoiseen kirjaan, seurauksena voi olla kyseistä alaa koskeva unionin toimintaohjelma.

 

Valkoisia kirjoja on julkaistu muun muassa sisämarkkinoiden toteuttamisesta (1985), kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä (1993) sekä eurooppalaisesta hallintotavasta (2001). Yhteisön politiikan kehittymiseen ovat hiljattain vaikuttaneet myös valkoiset kirjat yleishyödyllisistä palveluista (2004) ja eurooppalaisesta viestintäpolitiikasta (2006).

 

Liitteenä Euroopan kirkkojen konferenssin Kirkko ja yhteiskunta -komission ja Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission vastaus (kesäkuu 2007) Euroopan neuvoston konsultaatioon kulttuurienvälisestä dialogista.

 

Vastaus englanniksi ja suomennos siitä.

 

Kesäkuu 2007 vastaus_euroopan_neuvostolle.pdf

 

 

June 2007_csc-ccme_response_to_the_coe_white_paper_consultation_on_intercultural_dialogue.pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.