SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Miten voitamme sekularismin haasteet?

Bennett ehdotti keinoja voittaa sekularismin asettamat haasteet. Valmiutta puhua uskonnosta on vaikea synnyttää kulttuurissa, jossa uskonnosta vaikenemisella on sadan vuoden perinne. Vaikeneminen on murrettava kutsumalla vakaumusten moninaisuus osaksi julkista tilaa. Myös virkamiesten aitoa uskonnollista vakaumusta on tuettava ja järjestettävä kohtaamisia eri uskontoihin sitoutuneiden ihmisten kanssa. Uskontoon voi tutustua myös osallistumalla jumalanpalvelukseen ja eri uskontojen palveluksiin, oppimalla uskonnon kieltä ja tapoja.

 

Ulkopolitiikassa on havahduttava siihen, että jos kaikkia tilanteita tarkastellaan rajaten uskonnollisuus ulkopuolelle, nähdään vain niitä kysymyksiä, jotka ovat tuttuja omasta maailmankuvasta käsin. Toiseutta tarkastellessa on annettava tilaa myös siinä ilmenevälle uskonnolle. Välinpitämättömyys on voitettavissa sen tosiasian tiedostamisella, että yhteiskunnat, joissa uskonnolla on rajattu osa yksityisessä ja julkisessa elämässä, edustavat globaalisti tarkasteltuna vähemmistöä. Tietoisuuden kasvattamisen edellytys on kouluttautuminen ja harjoittelu. Tässä Bennett kehotti ottamaan uskonnolliset yhteisöt yhteistyökumppaneiksi siinä missä kansalaisjärjestötkin.

 

Koulutus auttaa myös näkemään uskonnonvapausloukkausten erityisyyden ja tilannesidonnaisuuden. Uskonnonvapauden puolustaminen tai siihen keskittyminen tietyissä tilanteissa on ensiarvoista. Uskonnonvapauden kysymyksiin tulee keskittyä samalla tavoin kuin joissain tilanteissa keskitytään esimerkiksi sananvapauden puolustamiseen. Keskittyminen uskonnonvapauden puolustamiseen ei tarkoita muiden ihmisoikeuskysymysten unohtamista.

 

Bennett korosti myös vainoista puhumista erillisinä tilanteina. Se, että puhumme juutalaisiin kohdistuvasta vainosta, ei ole sama asia kuin jos puhumme hinduihin kohdistuvista vainoista. Myöskään se, että puhumme muslimien kristittyihin kohdistamasta vainosta, ei tarkoita sitä, että väheksyisimme tai puolustelisimme muslimeihin kohdistuvaa vainoa. Myös tilanteiden erityisyyden tunnistamiseen tarvitaan koulutusta uskonnoista.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.