SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sekularismin sudenkuopat

Tarttuaksemme uskonnonvapauden kysymyksiin, meidän on tunnistettava sekularismin vaikutukset omissa lähtökohdissamme. Bennett listasi kuusi vaaranpaikkaa, jotka asettavat haasteen ulkopolitiikalle.

 

  1. Kyvyttömyys puhua uskonnosta julkisesti.
  2. Kyvyttömyys käydä mielekästä keskustelua uskonnollisten ihmisten kanssa.
  3. Sokeus uskonnon merkitykselle vieraiden kulttuurien elämässä.
  4. Tietoinen välinpitämättömyys uskonnollisia yhteisöjä ja heidän ahdinkoaan kohtaan.
  5. Uskonnonvapausloukkausten selittäminen ja tarkastelu muina ihmisoikeusloukkauksina, esimerkiksi sanavapauden loukkauksina.
  6. Halu puhua uskonnollisesta vainosta ja sorrosta tasapäistäen, näkemättä eroja eri tilanteiden välillä.

Jokainen mainituista tekijöistä voi rajoittaa poliittista halukkuutta toimia. Ne voivat viivyttää puuttumistamme kriisitilanteissa ja kasvattaa diplomatian mustaa pistettä – maailman uskonnollisen enemmistön ihmisoikeuksia. Suurimmassa osassa maailmaa uskonto ei ole jotain, mikä tapahtuu kotona, temppelissä tai kirkossa, suljettujen ovien takana, vaan on osa sosiaalista, taloudellista ja poliittista kanssakäymistä. Ymmärtääksemme muuta maailmaa, niin Kanadan kun Länsi-Euroopankin on kerrytettävä syvempää ymmärrystä eri uskonnoista.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.