SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pieni opas uskonnonvapauteen

Burkan käyttämistä koskeva keskustelu, minareettien rakentamiskielto, uskonnolliset koulut, uskonnollisten vähemmistöjen vainoaminen. Uskonnonvapauteen liittyvät kysymykset päätyvät enenevässä määrin lehtien otsikoihin. Ihmetteletkö ehkä, mitä näistä kysymyksistä tulisi oikein ajatella? Pohditko, mitä uskonnon- tai vakaumuksenvapaus todella tarkoittaa?

 

Pieni opas uskonnonvapauteen (2012) selvittää, mitä kansainvälisessä oikeudessa ja Suomen lainsäädännössä säädetään uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta ja millaisia oikeudellisia arviointiperusteita käytetään sen arvioimiseksi, onko tietty uskonnon- tai vakaumuksenvapauden rajoitus sääntöjenmukainen vai ei.

 

Julkaisu on 19-sivuinen taskukirja, jota on helppo pitää mukana. Se on osa , Suomen kirkkojen yhteistä ihmisoikeuskampanjaa.

 

Julkaisu perustuu Ruotsin lähetysneuvoston kirjaseen ja on ilmestynyt . Toimitustyöryhmään kuuluu kahdeksan uskonnonvapautta edistävää järjestöä.

 

Pieni opas uskonnonvapauteen. Lataa julkaisu tästä. 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.