SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapauslausunnon julkistamistilaisuus ja luovutus tasavallan prsesidentille 2011

Uskonnonvapauslausunnon julkistamistilaisuus pidettiin Helsingin synagogassa 25.10.2011ja lausunto luovutettiin tasavallan presidentti Tarja Haloselle 28.10.2011. Uskontojohtajien lausunto uskonnonvapaudesta luovutettiin tasavallan presidentti Tarja Haloselle 28.10. Tasavallan presidentin vieressä projektisihteeri Anna Hyvärinen, seuraavina pas-tori Jan Edström, piispa Teemu Sippo SCJ, arkkipiispa Kari Mäkinen, pastori Sam Paul Intiasta, puheenjohtaja Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta (tataari-yhteisö), puheenjohtaja Gideon Bo-lotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ja NN, Suomen Islamilainen Neuvosto.Heikki Jääskeläinen lukee arkkipiispa Kari Mäkisen tervehdystä. Vieressä Pekka-Yrjänä Hiltunen.Sauli Fedorow, Pekka Yrjänä Hiltunen, Anja Toivola-Stambouli, Heikki Jääskeläinen (kuvat: Thorleif Johansson).Dr. Sam Paul.Sauli Fedorow, Anna Hyvärinen, Sam Paul, Jan Edström, Okan Daher, Gideon Bolotowsky, Heikki Huttunen, Isra Lehtinen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.