SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kasvatus ja ekumenia

Ekumeenisen kasvatuksen tematiikka on pitkään kuulunut Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan ydinalueisiin. Kasvatuksen teemoista ovat erityisesti vastanneet vuonna 1972 perustettu Kasvatusasiain jaosto ja Nuorisojaosto, jonka juuret ovat jo 1939 perustetussa Yleiskirkollisessa nuorisotoimikunnassa. Kasvatusasiain jaosto toimi 1972-2016. 
Vuodesta 2017 alkaen jaosto toimii

Kasvatusasiain jaosto ryhtyi 1970-luvun alussa selvittämään vähemmistökirkkoihin kuuluvien tunnustuksellisen uskonnonopetuksen asemaa. Nykyään tunnustuksellisuuden sijasta puhutaan oman uskonnon opetuksesta. Vuosikymmenten varrella jaosto toiminut aktiivisesti suorittaen muun muassa julkaistavien ja julkaistujen koulun uskonnon oppikirjojen seurantaa ekumeenisesta näkökulmasta. Se on myös tuottanut oppi- ja virikemateriaalia koulujen uskonnonopetusta varten. Myös seka-avioliittoperheiden kasvatuksen kysymykset ovat olleet agendassa. Jaosto on erityisen paljon paneutunut koulujen oman uskonnon opetuksen asioihin. Jaosto on järjestänyt useita seminaareja, antanut lausuntoja ja monella tapaa tuonut esille oikeutta oman uskonnon opetukseen myös vähemmistön oikeutena.

 

Lapsi- ja nuorisotyön jaoston (aikaisemmin Nuorisojaosto) järjestämä Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma (Ketko) on vuodesta 1983 alkaen edistänyt ekumeenista kasvatusta ja laaja-alaista ekumeenista koulutusta. Ketko on tarjonnut ekumeniaa nuorille, nuorten tavalla ja nuorten järjestämänä. Ekumeenisen tiedon välittämisen lisäksi Ketkon kautta on voitu saada tärkeitä ja myönteisiä ekumeenisia kokemuksia. Kohtaamalla eri kristillisten yhteisöjen nuoria ja vierailemalla eri kirkkojen tiloihin oma horisontti on laajentunut ja Ketkon kautta on tullut tutuksi niin sanottu ekumeeninen paradoksi: ekumeeninen kasvatus rakentaa omaa kristillistä identiteettiä. Ketko on tarjonnut monille tärkeän pohjakoulutuksen tulevaisuuden ekumeenisia luottamustehtäviä varten. Ennen kaikkea Ketkossa on ollut turvallinen, rauhallinen, luova ja asiantunteva ilmapiiri. Toiminta jatkuu ja Ketko on rekisteröity tavaramerkki Ketko TM. 

 


Ekumenia tarkoittaa kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyötä. Joulu on kristityille tärkeä juhla, jolloin muistellaan Jeesuksen, Vapahtajan syntymää. Kristillisten yhteisöjen joulunviettotavo...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaosto järjesti 3.-7.10.2019 opinto- ja pyhiinvaellusmatkan Belgiaan. Matkan ohjelma koostui belgialaiseen uskonnonopetukseen tutustumisesta ja vierai...
SEN:n Kasvatusasioiden jaosto järjesti 22.3.2019 seminaarin Ekumeeninen kasvatus ja uskontodialogi Helsingin katolisen Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa. Seminaarissa pohdittiin monel...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaoston suunnittelema ekumeeninen ”adventtihartaus”
pilotoitiin 30.11.2018. Hartauden teema ”Odotuksen aika ennen juhlaa”.

...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasioiden jaoston opintomatka 16.-19.4.2018 sujui upeasti keväisessä säässä Wienin historiallisessa kulttuurikaupungissa.


Wien on tunnettu...
SEN:n Kasvatusasoiden jaosto ystävineen ja yhteistyökumppaneineen vietti 15.12.2017 joulunodotuksen juhlahetkeä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kotikirkossa ja ortodoksisen kirkollishallituksen til...
Tänään 21.11.2017 sai Suomen Ekumeeninen Neuvosto vieraakseen professori Aila Lauhan luotsaaman opiskelijaryhmän Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeenine...
Maailmanuskonnot ovat täällä, kristinusko on muuallakin kuin täällä ja uskonnot ovat sisäisesti moninaisia. Näin tiivisti dosentti Kati Mikkola oman aikamme uskontomaantiedon. Hän puhui kirjan Uudistu...
Helsingin ortodoksisen seurakunnan pappilatalon
kotikirkossa, apostoli Jaakobin ja suurmarttyyri Katariinan kirkossa,
toimitettiin 16.12.2016 rukouspalvelus neitsytmarttyyri Lucian muistolle....
Varhaiskasvatus on osa elinikäisen oppimisen polkua. Olennaisena osana
siihen kuuluu katsomuskasvatus, joka ei ole erillinen sisältökokonaisuutensa
vaan sitä toteutetaan esimerkiksi tutustuen er...
Tutustuminen luterilaisen kirkon
ja Helluntaikirkon uskontokasvatukseen ja ekumeeniseen toimintaan sekä
keskustelut yhteisistä toimista opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen alueella
olivat t...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto sai tänään 19.2.2015 pitää
vieraanaan Unkarin helluntaikirkon johtavia toimijoita. Valtuuskunta vierailee
maassamme ja tutustuu muun muassa koulujen uskonnonopetuksee...
Uskonnonopetus
antaa valmiuksia pohtia tärkeitä elämään liittyviä kysymyksiä, se antaa myös
tietoa muista uskonnoista ja valmiuksia oman elämän arvojen ymmärtämiseen. Niin
ikään valmiudet huo...
Neljä täyteistä päivää metropolin
monikulttuurisuutta ja -uskontoisuutta kokemassa. Suomen Ekumeenisen Neuvoston
Kasvatusasian jaoston opintomatka Lontooseen 17.–20.9.2015 muodostui
uskontoje...
Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet (POPS). Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma
otetaan käyttöön 2016. Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kas...
Millaista on nykyajan uskonnonopetus? Mitä kerromme
muista uskonnoista? Kuinka kehittää uskonnonopetusryhmien yhteistyötä
kouluyhteisön voimavarana? Miten edistää uskontojen lukutaitoa koulussa?...
Uskonnonopetuksen puuttumista pidetään Virossa suurena ongelmana. Myös pätevistä opettajista on pulaa. Uskonnonopetus pyritään saamaan kouluihin kulttuurisyihin vedoten. Ihmisten uskonnollinen tietois...
Ortodoksit
virpovat palmusunnuntaina, joka tänä vuonna (2014) on huhtikuun 13. päivä, Kristuksen
Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi. Virpominen on vanha ortodoksinen perinne
Karjalasta.
Hyvissä ajoin ennen palmusunnuntaita lapset koristelevat kauniisti
päiväkodeissa, kouluissa, seurakuntien kerhoissa ja kodeissa virpomavitsoja ja opettelevat virpomaloruja. palmusunnuntaina virpoja...
Tiivis ja tehokas tutustuminen peruskouluun, uskontokasvatukseen, kirkkolauluun, seurakunnalliseen elämään, luostarikilvoitteluun, taiteeseen, kaupunkikulttuuriin ja pietarilaiseen elämänmenoon sisält...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasiain jaosto oli kutsunut uskonnonopetuksen asiantuntijoita Helsingin ortodoksisen seurakunnan saliin 28.3.2011 pohdiskelemaan koulun uskonnonopetuksen haasteita,...
Hengellinen ohjaus ja koulu -seminaari keräsi Helsinkiin noin 70 osallistujaa. Etelä-Suomen kuntien ohella osallistujia tuli pohjoisesta mm. Oulusta ja Inarista. Myös Itä- ja Länsi-Suomi olivat eduste...
Ekumeenisen kasvatuksen kirjan julkistamisseminaaria vietettiin Suomen Lähetysseurassa Helsingissä 28.4.2010. Kirja on Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisema ja Suomen Lähetysseuran kustantama...
Kasvatusasian jaoston sihteeri ja Suomen ortodoksisen kirkon yleiskokousedustaja lehtori Marianne Kantonen käytti SEN:n kevätkokouksessa 19.4.2010 puheenvuoron perusopetuksen tuntijakotyöryhmän työske...
Arvot mekin ansaitsemme -seminaarin alustuksissa ja yleiskeskustelussa tuli selkeästi esille, että koulun oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen opetussuunnitelmista ei nk. suurella yleisöllä...
Uskontojen rooli on tullut yhä näkyvämmäksi ja merkittävämmäksi. Ne näkyvät mediassa, politiikassa ja ihmisten kanssakäymisessä. Valitettavan usein uskonnot nähdään riidankylväjinä. Niiden perimmäinen...
Kirkkojen maailmanneuvoston kasvatuskomission kokoontuminen pidettiin Bosseyn ekumeenisessa instituutissa Genevessä 12.–18.1.2009. Komissioon kuuluu yli 20 jäsenkirkkojen edustajaa ympäri maailmaa. Ki...
Valoa kaamokseen yhdessäolon ja lämpimän glögin merkeissä Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimistossa10.12.2008. Kasvatusasiain jaosto oli kutsunut yhteistyökumppaneitaan viettämään yhteistä hetkeä tulev...
Suomalainen yhteiskunta on muuttunut radikaalisti 1990-luvulta lähtien. Yhteiskunnallinen todellisuus ei ole ollut koskaan aiemmin yhtä monimuotoinen kuin tänä päivänä. Monikulttuurisuuskasvatus on...
Kirkkoisien opetukset ovat ajankohtaisia myös meidän aikanamme. Niihin sisältyvää viisautta ei ajan virta ole vienyt mennessään. Turussa lokakuussa 2007 järjestetyn Ekumenia, Agricola ja kuvataiteet -...
Ev.-lut. seurakuntien uusi toimintamalli, katekumenaatti, johdattaa etsijän noin vuoden mittaiselle löytöretkelle aikuiseen uskoon. Kirkkovuosi rytmittää vaellusta, jota kuljetaan 4–10 hengen ryh...
Kaunis syyssää kruunasi lokakuisen viikonlopun 19.–20. lokakuuta 2007, jona SEN:n kasvatusasiain jaosto järjesti yhteistyössä Opetushallituksen kanssa Ekumenia, Agricola ja kuvataiteet -seminaari...
Jokaisella oppillaalla on oikeus oman uskonnon opetukseen.
Kultturit kohtaavat Hietaniemen hautausmaalla. Virtuaalisen kierroksen avulla pääset tutustumaan Helsingin Hietaniemen hautausmaan mielenkiintoisiin muistomerkkeihin luterilaisella, ortodoksisella, ju...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.