SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen kasvatus – ykseyden-, yhteyden- ja rauhankasvatusta

 
KMN:n keskuskomitea nimittää komission jäsenet. Komissio on Ekumeenista, teologista kasvatusohjelmaa arvioiva ja neuvoantava elin. Sen jäsenet edustavat erilaisia kristillisiä perinteitä ja heillä on kasvatukseen liittyvää ammattiosaamista. Katolinen kirkko ja karismaattiset liikkeet ovat KMN:n ulkopuolella. Heillä on tarkkailijajäseniä mukana KMN:n toiminnassa. Kaikki jäsenkirkot hyväksyvät KMN:n baasiksen eli peruskirjan, jonka mukaan he tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.
 

Finanssikriisi on maailmanlaajuinen ja se on koskettanut myös KMN:a. Taloudellisen tilanteen vuoksi ohjelmaa (P5) on jouduttu siirtämään osittain muiden KMN:n ohjelmien sisälle. Komissio lausui huolensa loppuraportissa ohjelman toteutumisesta, sillä myös kolmen eri maanosissa toimivien konsulttien sopimus päättyy ensi syyskuussa. Konsultit ovat paikallistasolla toimineet ekumeenisen kasvatusohjelman toteuttajina ja informaation jakajina.

Myös kysymys komission asemasta kirjattiin raporttiin, joka toimitetaan keskuskomitealle. Aikaisemmin komissiolla oli hallitusta vastaava asema, nykyisin se on ainoastaan asiantuntijaelin. Tämä muutos kummeksutti etenkin vanhempia jäseniä, jotka arvelivat komissiolle lyhyttä tulevaisuutta tässä taloudellisessa tilanteessa.  

Komissio totesi yksimielisesti että ekumeeninen kasvatus on ykseyden-, yhteyden- ja rauhankasvatusta. Globalisoituvassa maailmassa toisten sisarkirkkojen perinteen tunteminen ja kunnioitus on perusteltua ja ekumeenisen kasvatuksen tulisi olla osana teologisia opintoja.

Kasvatuskomissio kokoontuu joka 18. kuukausi. Seuraava tapaaminen on elokuussa 2010.

Sirpa Okulov

Kirjoittaja on TM, Huk ja Pko ja työskentelee kasvatusasiain koordinaattorinan ortodoksisessa kirkollishallituksessa. 

Klikkaa kuvaa, niin sa avautuu uuteen ikkunaan.

Kokouksen osanottajat Bosseyn linnan puistossa.<br>Sirpa Okulov seisomassa eturivissä, toinen oikealta.
Kokouksen osanottajat Bosseyn linnan puistossa.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.