SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hengellinen ohjaus ja koulu 12.–13.11.2010

Helsingin ortodoksisen seurakunnan salissa on kaunis taiteilija Jordan Ivanovin puureliefi.

Hengellinen ohjaus ja koulu -seminaari keräsi Helsinkiin noin 70 osallistujaa. Etelä-Suomen kuntien ohella osallistujia tuli pohjoisesta mm. Oulusta ja Inarista. Myös Itä- ja Länsi-Suomi olivat edustettuina. Osanottajia oli laajemmalta alueelta kuin aiemmissa SEN:n kasvatuksen alan seminaareissa. Uskonnollisten symbolien kieltäminen Italian kouluissa, keskustelu koulujen ruokarukouksista ja uskonnollisista elementeistä juhlissa ovat teemoina ajankohtaisia ja kirvoittivat laajaa keskustelua.

 

Seminaari toteutuksessa olivat SEN:n Kasvatusasiain jaoston ohella mukana Nuorisojaosto ja Opillisten kysymysten jaosto. Asiantuntijaluennoissa olivat esillä spiritualiteettikasvatus, uskonnollisen kasvatuksen kehykset kouluissa, uskonnon harjoittamiseen liittyvät ohjeet, miten kehittää yhteistyötä koulun ja seurakunnan välillä ja mitä annettavaa hengellisellä ohjauksella on kouluyhteisössä.

 

Kasvatusasiain jaoston varapuheenjohtaja Sirpa Okulov vastaanottamassa seminaariväkeä.Seminaarista muodostui hyvin yhteisöllinen kokemus. Kasvatusasiain jaoston sihteeri, lehtori Marianne Kantonen on monitaitoinen, mm. gourmet on yksi hänen taitolajeistaan ja seminaarin herkulliset ateriat tulivat Mariannen keittiöstä. Ateriat aloitettiin ruokarukouksin ja ristinmerkein.

 

Ohjelma eteni seuraavasti:

 

Perjantai 12.11.

 

Puheenjohtajana kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov, Kasvatusasiain jaoston vpj

 

15.00           

Ilmoittautuminen ja kahvit

16.00           

Kasvatusasiain jaoston sihteeri, lehtori Marianne Kantonen on monitaitoinen. Pullatkin paistuvat kaiken muun ohessa.Seminaarin avaus

Pääsihteeri Heikki Huttunen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

16.30           

Spiritualiteetti katolisen kirkon opetuksessa

Sisar Theresa Jezl, Kalleimman Veren sisaret (CPPS), Tampere

17.30           

Spiritualiteetista, kasvatuksesta ja spiritualiteettikasvatuksesta

Uskonnondidaktiikan yliopistonlehtori Martin Ubani, Helsingin yliopisto

19.00           

Ekumeeninen ehtoopalvelus

Isä Heikki Huttunen ja ekumeeninen työryhmä

20.00           

Iltapala

 

Lauantai 13.11.

 

Puheenjohtajana professori Arto Kallioniemi, Kasvatusasiain jaoston pj

 

9.00             

Sali täyttyi kiinnostuneista seminaarilaisista.Laudes tuomiokirkon kryptassa

Pastori Risto Korhonen

9.45             

Aamukahvi

10.00           

Rehtori uskontojen viidakossa – kahden rehtorin vuoropuhelu

Opetusneuvos Anneli Rautiainen, Opetushallitus ja rehtori Marianne Ropponen, Vartiokylän ala-aste

11.00           

Hengellisyys kouluyhteisössä

Yliopistopastori Risto Korhonen, Tampereen yliopisto

12.00           

Lounas

13.00           

Ruokarukous – uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta?

Opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus

14.30           

Hengellinen ohjaus ortodoksisen kirkon traditiossa

Arkkimandriitta Andreas Larikka

16.00           

Kahvi ja päätössanat

Professori Arto Kallioniemi

 

Sivun kuvat: Marina Gargi ja Sirpa-Maija Vuorinen.

Klikkaa kuvaa, niin se avautuu uuteen ikkunaan.


Pääsihteeri Heikki Huttunen avasi seminaarin ammentamalla viisautta erämaaisiltä. Egyptin erämaassa eli ajanlaskumme ensimmäisillä vuosisadoilla uskonnollisia kiihkoilijoita, joiden toiminnasta kasvoi...
Kirkkomme on hyvin vanha ja myös hyvin uusi. Halki vuosisatojen Pyhä Henki on innoittanut eri ihmisiä eri aikoina uusilla tavoilla ymmärtämään Jumalaa. Silloin tällöin tulee uusia ideoita, jotka eivät...
Ristinmerkin tekeminen kouluruokailun alussa kuuluu ainakin katolisten ja ortodoksisten nuorten uskonnollisiin tapoihin. Nykyään sen tekeminen ei välttämättä käynnistä kiusaamista niin kuin esimerkiks...
”spiritual education” (Wright 2000), ”spiritual cultivation” (Hay 2000), ”spiritual nurture” (Wright 2001, 133; Hay 1998) ja ”promoting spiritual sensitivity/awareness” (Rodger 2000, 6; Hay 1998),...
Alustuksesta selvisi, että jos lapsella ei ole uskonnollista taustaa kotoa, ei uskontoa voi häneen koulussa istuttaa. Tämän voi kääntää eduksi keskustelussa koulun uskontokasvatuksesta. Uskonnotto...
Jeesus ja opetuslapset lähtivät Betsaidan kaupungin lähistölle saadakseen olla siellä kaikessa rauhassa. Mutta turhaan! Ihmiset kuulivat missä Jeesus oli ja lähtivät peräänsä. Jeesus antoi heidän tull...
Keskustelijoina olivat kaksi helsinkiläisrehtoria: opetusneuvos Anneli Rautiainen, joka aikaisemmin on toiminut Kulosaaren ala-asteen koulun rehtorina ja rehtori Marianne Ropponen Vartiokylän ala-aste...
Tuon teille terveisiä Tampereelta, missä toimin ev.lut. seurakuntien oppilaitospastorina Tampereen yliopistolla, nyt jo 14:ttä lukuvuotta. Puheenvuoroni painottuu siihen ikäryhmään opiskelijoita, joka...
Ruokarukous on nyt koulussa sallittu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä. Se on sallittu myös lain mukaan. Tähän minulla ei ole mitään lisättävää. Suuri kysymys on se, että minkälai...
Opetusneuvos Pekka Iivosen alustuksen jälkeen virisi vilkas keskustelu. Kasvatusväellä oli runsaasti kysymyksiä asiantuntijalle. Alla kooste käydystä keskustelusta. Repliikkiviivan jälkeen on Pekka Ii...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.