SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Martin Ubani: Spiritualiteetista, kasvatuksesta ja spiritualiteettikasvatuksesta

”spiritual education” (Wright 2000), ”spiritual cultivation” (Hay 2000), ”spiritual nurture” (Wright 2001, 133; Hay 1998) ja ”promoting spiritual sensitivity/awareness” (Rodger 2000, 6; Hay 1998), ”spiritual literacy” (Wright 2001, 133) ja ”spiritual development”

 

-kultivaatiota

-hoivaa

Klikkaa kuvaa, niin se avautuu suurempana.-herkkyyden ja tietoisuuden edistämistä

-lukutaidon tukemista

-kehittymisen tukemista

 

Spiritualiteetti tutkimuskirjallisuudessa

Klikkaa kuvaa, niin se avautuu suurempana. 

”hengellisyys, henkisyys, uskonnollisuus, spiritualiteetti, elämänkatsomus elämäntarkoitus…”

Varhainen holistinen vaihe (1892-1930-l.)

Loogisen empirismin vaihe (1930-1960)

Kognitiivisen tutkimuksen vaihe (1960-1980)

Uskonnollisten kokemusten tutkimuksen vaihe (1990-)

 

Uskonto vs. spiritualiteetti

Uskonto                Spiritualiteetti

Kylmä                    Lämmin

Läheinen                Etäinen

Institutionaalinen    Henkilökohtainen

Teennäinen             Aito

Jne…

 

Kasvatus ja lapsen henki

 

Mitä voimme oppia perhettä ja uskonnollisuutta koskevista tutkimuksista?

 

Spiritualiteettikasvatus ja P(p)yhän kulttuuri

 

Kulttuurin ydin?

Kulttuuri ja osallisuus?

Kasvatus saa arvonsa ja vakavuutensa sen suhteesta P(p)yhään: kulttuurin tai yhteisön perimmäiseen arvoon, huolenaiheeseen ja pyrkimykseen

 

Lähtökohtia spiritualiteettikasvatukselle

Pyhän kohtaaminen

Tuonpuoleisen kokeminen

Merkitykselliset ihmissuhteet

Arvokas elämäntapa

Rituaalit ja juhlat

 

Martin Ubanin esityksen pp-diat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.