SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kasvatusasiain jaoston Luciajuhla 10.12.2008

Valoa kaamokseen yhdessäolon ja lämpimän glögin merkeissä Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimistossa10.12.2008. Kasvatusasiain jaosto oli kutsunut yhteistyökumppaneitaan viettämään yhteistä hetkeä tulevan valon juhlan merkeissä.

 

Espoon Mattlidenin koulun IV luokan oppilaiden Lucia-kulkue toi tervehdyksen. Tähän liittyen toimitettiin ekumeeninen hartaus. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.