SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Katekumenaatti – löytöretki aikuiseen uskoon

Ev.-lut. seurakuntien uusi toimintamalli, katekumenaatti, johdattaa etsijän noin vuoden mittaiselle löytöretkelle aikuiseen uskoon. Kirkkovuosi rytmittää vaellusta, jota kuljetaan 4–10 hengen ryhmässä ja jonka aikana pohditaan yhdessä uskon ja elämän kysymyksiä. Katekumenaatti perustuu kirkon pitkään perinteeseen, sen juuret ovat jo alkukirkon kasteopetuksessa. Aikuisten oppimisen mallina katekumenaatti on säilynyt ortodoksisen ja katolisen kirkon opetuksessa niin meillä kuin muualla. Se on nyt ajankohtaistunut myös luterilaisissa kirkoissa esimerkiksi Länsi-Euroopassa, USA:ssa ja Kanadassa.

 

Monissa maissa viime vuosina saatujen hyvien kokemusten innoittamana myös Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ollaan ottamassa vanha menetelmä uudelleen käyttöön. Maallistuva, monikulttuurinen ja moniuskontoinen yhteiskunta asettaa koko ajan seurakunnille uusia haasteita. Vaikka ihminen olisi etääntynyt kirkosta, uskon mysteeri ja elämän suuret kysymykset kuitenkin askarruttavat.

 

Moni kirkon työntekijä on tuntenut seurakuntalaisten kysyvän katseen toimitusten ja jumalanpalvelusten yhteydessä, rippikoulun vanhempainillassa, äiti-lapsipiirissä tai muissa jokapäiväisen elämän tilanteissa: oletko sinä itse löytänyt tasapainon elämääsi, uskon, Jumalan? Missä hengellisistä asioista voisi avoimesti, luontevasti ja luottamuksen ilmapiirissä keskustella?

 

Kynnys voi olla liian korkea lähteä vaikkapa pitkään kokoontuneisiin piireihin, joissa kaikki jo tuntevat toisensa. Katekumenaatti on yksi vaihtoehto aikuis- ja pienryhmätyöhön ja esimerkiksi aikuisrippikouluun. Perinteisistä piireistä poiketen se kytkeytyy koko ajan kiinteästi jumalanpalveluselämään.

 

Matkakumppanuutta ja maallikkovastuuta

 

Sana katekumenaatti tulee kreikan sanasta katechein, opettaa, näyttää tietä, ohjata. Sama kanta näkyy sanassa katekismus.

 

Katekumenaatti on matkakumppanuutta ja maallikkovastuuta. Ryhmä taivaltaa neljä vaellusosuutta: tervetulon, kasvun, syventymisen ja yhteyden ajan. Alun tutustumisjakson jälkeen voi päättää, sitoutuuko yhteiseen matkantekoon. Kaikkiin vaiheisiin sisältyy myös jumalanpalvelus.

 

Vaelluksella on tarkoitus oppia tuntemaan kristillistä uskoa ja syventää henkilökohtaista hengellistä elämää. Vastauksia etsitään juuri siihen, mitä ryhmäläiset kulloinkin kysyvät. Kaikki kysymykset ovat sallittuja ja omalle maailmankuvalle annetaan tilaa.

 

Katekumenaatissa ei edetä tietyn valmiin kaavan mukaan, vaan ohjelmasta muotoutuu aina ryhmänsä näköinen. Aikuiset ohjaavat aikuisia ja kaikki voivat oppia toisiltaan. Ohjaajan ja jumalanpalveluksista vastaavan papin lisäksi ryhmässä on matkakumppaneita eli jo pidemmän aikaa toiminnassa mukana olleita seurakuntalaisia, jotka jakavat kokemuksia etsijöiden kanssa ja auttavat seurakuntayhteyden löytämisessä. Ryhmää ohjaa yleensä maallikko.

 

Käytännössä katekumenaattiin osallistuneet ovat usein löytäneet tiensä seurakuntayhteyteen. Seurakunnalle toimintamuoto on osoittautunut hyväksi tavaksi ottaa vastaan uusia seurakuntalaisia.

 

Ekumeenisesta yhteistyöstä mallia

 

Aikuisten oppimisen mallina katekumenaatti on säilynyt ortodoksisen ja katolisen kirkon opetuksessa niin meillä kuin muualla. Se on taas ajankohtaistunut ja levinnyt kirkkoihin Länsi-Euroopassa, USA:ssa ja Kanadassa. Ruotsin luterilaiseen kirkkoon se juurtui kymmenkunta vuotta sitten, ja toiminta on naapurimaassa voimakkaasti kasvanut.

 

Suomen luterilaisen kirkon piirissä on parin vuoden ajan järjestetty katekumenaattiin perehdyttävää koulutusta .

 

on tuotettu eri kirkkojen piiristä saatujen kokemusten pohjalta.

 

28.4.2008Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.