SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Imaamin viisasta puhetta

Imaami Ibrahim Mogra saapui lähetystöön Leicesteristä, jossa hän työskentelee Britannian islamilaisen neuvoston apulaispääsihteerinä. Imaamin olemuksesta säteili lämpö, viisaus ja huumori. Hän kertoi olevansa syntyisin Malawista ja muuttaneensa Britanniaan opiskelemaan ja on siitä asti asunut maassa. Hän puhui hyvin lämpimästi uskontojen välisestä dialogista, jossa itse on erittäin aktiivinen. 

 

Hän on tehnyt paljon radio-ohjelmia ja muuta valistustyötä, jotta saisi tuoduksi oikean islamin ihmisten olohuoneisiin. Islam ei ole terroria. Ibrahim Mogra puhui myös naisten uskontodialogista mainiten teeman Women at the well. Naisten uskontodialogi on usein käytännönläheistä ja mutkatonta ja tuloksellista. Hän kertoi myös, että Leicesterissä joka ilta sata lasta kokoontuu koraanikouluun, jossa opetetaan islamin etiikkaa ja historiaa.

– Lasten on oltava ylpeitä omasta uskotaan, tiedettävä siitä ja omaksuttava asenne, että he ovat muslimeja ja myös brittejä. Ei ole mitään syytä sanoa lapsillemme: go back home! Koti on täällä, ollut jo useammassa polvessa.

 

Suhteet kristillisiin johtajiin ovat erinomaiset. Ibrahim Mograsta on hyvä, että anglikaanisen kirkon piispoilla on edustus ylähuoneessa. Canterburyn arkkipiispa on useasti todennut, että islam on rauhan uskonto.

– Britannia on hyvä maa elää, meidän on elettävä ja toimittava maan lakien mukaan. Se, miten vähemmistönä eletään, se on jo osa DNAtamme.

 

Ibrahim Mogran tapa puhua, tapa viestiä oli karismaattinen. Häntä kuunnellessa aika vierähti kuin siivillä. Ryhmästämme sinkoili monta kutsua Suomeen. Juuri tällaista viisasta puhetta haluaisimme kuulla lisää.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.