SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seminaari ja sandwichit

Toinen päivä oli perjantai ja tutustuttuamme hotellissa brittiläisen ruokakulttuurin ehkä parhaaseen osaan eli aamiaiseen pekoneineen kaikkineen, siirryttiin taas tuubiin. Matkanjohtaja Jyri Komulainen johdatti joukkoamme kohti Norwich Parkin metroasemaa ja siitä eteenpäin kunnes olimme Englannin kirkon talossa Westminster Abbeyn kupeessa. Saimme jälleen ystävällisen vastaanoton.  

 

Asiantuntija Tuula Vinko oli yhteistyössä englantilaisten kollegojensa kanssa suunnitellut seminaarin, joka esitteli uskonnonopetusta Britannian kouluissa. Myös Suomen koulujärjestelmän ja uskonnonopetuksen esittely kuului seminaariohjelmaan.

 

Nigel Genders toivotti meidät lämpimästi tervetulleeksi ja kertoi, että kirkko on ollut pitkään osa englantilaista koulujärjestelmää. Englannin anglikaanisen kirkon ylläpitämissä kouluissa opiskelee yhteensä miljoona opiskelijaa ja kirkolla on 11 yliopistoa.

 

Vaikutelmaksi jäi, että brittiläinen koulumaailma on todella pitkälti erilainen omaamme verrattuna. Kuten jo edellisenä päivänä suurlähetystössä kuulimme, ovat valtion koulut huonossa huudossa. Vanhemmat suosivat yksityiskouluja, mutta niihin ei kaikilla ole varaa. Anglikaanisen kirkon koulut ovat tulleet hyvin suosituksi. Niissä on yleensä korkeatasoinen opetus, mutta ne eivät ole niin kalliita kuin yksityiskoulut. Eri kouluja esitelleissä puheenvuoroissa nousi esiin koodi SMSC eli koulutuksen arvopohja: spiritual, moral, social, cultural.

 

Brittiläisen ruokakulttuurin sandwich-osuus. Kolmioleivät kuuluvat Britanniassa erityisesti lounasateriaan, joka ei sisällä lämmintä ruokaa. Kahden leipäpalan väliin aseteltu liha, kala ja kasvikset juontaa juurensa tarinan mukaan Sandwichin neljänteen jaarliin John Montagun´un (1718–1792). Sandwichin jaarli pelasi mielellään korttia, eikä halunnut, että peli keskeytyy aterian ajaksi. Siksi hän toivoi, että hänelle tuodaan ateria kahden leipäpalan välissä. Näin eivät sormet rasvastu ja voi pelatessa nauttia aterian. Näissä merkeissä yhä edelleenkin britit nauttivat lounaansa kahden leipäpalan välissä.

 

Lisää seminaarin annista alempana.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.