SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Odotuksen aika ennen juhlaa - Hartauspilotti ekumeenisen, monikulttuurisen koulun kanssa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaoston suunnittelema ekumeeninen ”adventtihartaus”
pilotoitiin 30.11.2018. Hartauden teema ”Odotuksen aika ennen juhlaa”.

 

Pilottikouluna toimi Kuopion Kalevalan koulu ja hartaus toteutettiin evankelis-luterilaisen, ortodoksisen ja katolisen kirkon papiston voimin. Mukana oli myös laulajia. Hartauteen osallistuivat myös islamin oppilaat. ET-oppilailla oli oma hiljentymiseen ja rauhoittumiseen liittyvä ohjelma.

 

- Hartausidea syntyi SEN kasvatusasioiden jaostossa. Pohdimme miksi

hartauksiin liittyy negatiivista palautetta ja niitä toivotaan poistettavaksi. Perussyy lie se, ettei niitä suunnitella riittävän hyvin. Yleensä elämänkatsomustiedon oppilaat laitetaan kirjastoon tai luokkaan tekemään jotakin tehtäviä tai pelaamaan. Papit hoitavat hartauden eikä oppilaita valmisteta tilaisuuksiin, toteaa koordinaattori Sirpa Okulov.

 

- Nyt suunnittelimme hartauden, jossa oli kaikille jotakin yhteistä: odottaminen ja rauhoittuminen.

Kaikki uskonnot ja elämänkatsomustiedon opettajat tekivät ennakkomateriaalin (liitteissä).

Hartauden jälkeen oli vielä koontitilanne, jossa luokanopettaja kyseli eri katsomusten oppilailta,

miten he olivat kokeneet tilaisuuden. Etenkin elämänkatsomustiedon oppilaat ja huoltajat olivat tyytyväisiä kun heidätkin huomioitiin, kertoo Sirpa Okulov.

 

Hartauden kulku ja ennakkomateriaalit liitteinä:

 


Adventtihartaus.pdfLiite 1 Evankelis-luterilainen ennakkomateriaali.pdfLiite 2 ET-oppilaiden ennakkomateriaali.pdfLiite 3 Islamin ennakkomateriaali.pdfLiite 4 Katolinen ennakkomateriaali.pdfLiite 5 Ortodoksinen ennakkomateriaali.pdfLiite 6 Kutsu hartauteen.pdf


Näin Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaostonsuunnittelema ekumeeninen adventtihartaus toteutettiin.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.